Festival

Breed draagvlak voor geluid bij festivals

Edwin Nieuwenhuizen: “Een festival moet een feest zijn en als alle partijen meewerken, dan kan dit ook. Waar festivals en evenementen zijn, zijn vaak omwonenden. Hoe weegt u als gemeente of evenementenmaker belangen af van festivalgangers en omwonenden? Wij zijn van mening dat met een goed beleid voor geluid iedereen tevreden kan zijn. Belangrijke onderdelen van een goed beleid zijn normstelling, handhaving door metingen en heldere communicatie.”

In de evenementenwereld zijn we bekend. Wij verrichten metingen bij festivals door heel Nederland. Wij assisteren gemeenten bij het opstellen van een eenduidig evenementenbeleid. Ook werken we samen met evenementenbureaus en evenementencentra om overlast naar omwonenden te beperken.

Landelijke normstelling door evenementenmakers

Voor festivals zijn geen landelijke normen vastgelegd, de branchevereniging VVEM heeft met enkele grote partijen in de evenementenbranche een convenant opgesteld. Dit convenant vormt een goede basis voor de bescherming van omwonenden, de werknemers en de bezoeker. In dit convenant wordt een maximaal geluidsniveau “Front of house” opgelegd. Dit is het geluidsniveau op de dansvloer.

We missen een normstelling voor de dichtstbijzijnde bebouwing. Weersomstandigheden, met name de windrichting en temperatuur, hebben een grote invloed op de overdracht. Met wisselende weersomstandigheden verandert de hoofdrichting van het geluid. Dit leidt tot hogere geluidsniveaus op de gevels van woningen in deze hoofdrichting.

Duidelijk gemeentelijk beleid is belangrijk

De gemeente heeft een duidelijke rol bij evenementen. Bij de gemeente moet een vergunning worden aangevraagd. De meeste gemeenten hebben een evenementenbeleid. In het beleid wordt het belang van de C-gewogen geluidsniveaus vaak erkend. De bastonen van de muziek krijgen zo extra aandacht. Deze lage tonen dragen over grotere afstand en zijn nog steeds herkenbaar als de “beat” van de muziek.

Wij vinden een duidelijk evenementenbeleid voor alle partijen wenselijk. Organisatoren weten waar ze aan toe zijn. De gemeente kan snel keuzes maken over het al dan niet verlenen van een vergunning. Omwonenden weten wat ze kunnen verwachten. 

Akoestische maatregelen voor festivalterreinen

Is het mogelijk om een festival stiller te krijgen zonder af te doen aan het genot van de bezoekers? Een paar akoestische maatregelen:

  • beperk te hoge niveaus in de lage frequenties;

  • richt podia van de bewoners af;

  • richt de boxen zo veel mogelijk diagonaal naar beneden;

  • houdt rekening met het overdrachtsgebied;

  • scherm achterzijden van podia goed af;

  • overweeg afscherming naar buiten toe.