Onze bijdragen

We dragen graag bij aan de ontwikkelingen in ons vakgebied. Je komt ons tegen op workshops, symposia, congressen, in de pers en in wetenschappelijke tijdschriften.

The effect of porous road surfaces on radiation and propagation of tyre noise

Auteur(s):
H.M. Peeters, A.H.W.M. Kuijpers
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 123, issue 5, p. 3673 and Proceedings Acoustics '08 nr. 2969, Paris (F) (2008)

Leeftijdseffecten stilel wegdekken en kwaliteit van de leefomgeving

Auteur(s):
Jan Hooghwerff
Jaar:
2007
Gepubliceerd in:
Presentatie SilentRoads symposium 22 mei 2007

Modelleringsprotocol emplacementen

Auteur(s):
S.N. Hoogzaad
Jaar:
2007
Gepubliceerd in:
symposium Geluid op Emplacementen, 19 maart 2007, Baarn

The Noise Emission Model For European Road Traffic

Auteur(s):
Bert Peeters, Gijsjan van Blokland
Jaar:
2007
Gepubliceerd in:
IMAGINE

Woningbouw bij hooggeluidbelaste locaties

Auteur(s):
Theodoor Höngens
Jaar:
2007
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2007)

Cwegdek-methode 2002: een evaluatie van het bronbeleid

Auteur(s):
J.J.J. Doorschot, R.C.L. van Loon
Jaar:
2007
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2007)

Evaluatie geluideigenschappen hoofdwegennet

Auteur(s):
A. van Beek, J. Hooghwerff
Jaar:
2007
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2007)

Opwervelend stof van wegen

Auteur(s):
J. Hooghwerff, G.J. van Blokland
Jaar:
2007
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2007)

Rail roughness monitoring in the Netherlands

Auteur(s):
A.H.W.M. Kuijpers
Jaar:
2007
Gepubliceerd in:
9th International Workshop on Railway Noise (IWRN9), München (2007)

Grinding programme combines noise reduction and preventative maintenance

Auteur(s):
Ard Kuijpers, Jean-Claude Schaffner, Michel Bekooy
Jaar:
2006
Gepubliceerd in:
Railway Gazette International, June 2006

Weggerelateerde emissie en maatregelen rond luchtkwaliteit

Auteur(s):
Jan Hooghwerff, Gijsjan van Blokland, Ivonne Verstappen
Jaar:
2006
Gepubliceerd in:
Werkbouwkundige werkdagen 2006

Geluid van voegovergangen: hoe krijg je er grip op?

Auteur(s):
Jan Hooghwerff, Nico Booij, Willem-Jan van Vliet
Jaar:
2006
Gepubliceerd in:
Werkbouwkundige werkdagen 2006

Een goede akoestiek maakt werken comfortabel

Auteur(s):
Theodoor Höngens
Jaar:
2006
Gepubliceerd in:
Stedebouw & architectuur, p. 32-33, Arko, Nieuwegein (2006)

Van beperkende factor voor de planontwikkeling naar randvoorwaarde: ervaringen uit de praktijk

Auteur(s):
Theodoor Höngens
Jaar:
2006
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2006)

Emissiegericht geluidsbeleid

Auteur(s):
Theodoor Höngens
Jaar:
2006
Gepubliceerd in:
NSG Geluidshindermiddag, Utrecht (2006)

Stille wegdekken in de praktijk: berekening, toepassing, beleid, kosten en baten

Auteur(s):
R.C.L. van Loon
Jaar:
2006
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2006)

Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit - Inhoud en gevolgen

Auteur(s):
I. Verstappen, J. Hooghwerff
Jaar:
2006
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2006)

Opwaaiend stof

Auteur(s):
I. Verstappen, J. Hooghwerff
Jaar:
2006
Gepubliceerd in:
Tijdschrift Lucht nr. 3, SDU, Den Haag (2006)

Emissiegerichte benadering bedrijfsterreinen, beleid, beheer en handhaving

Auteur(s):
C.A. Nierop
Jaar:
2006
Gepubliceerd in:
NSG studiedag Geluid (2006)

Combined effects of silent tyres and silent roads

Auteur(s):
M.S. Roovers
Jaar:
2005
Gepubliceerd in:
Forum Acusticum, Budapest (2005)

Onbemande geluidmetingen op emplacementen

Auteur(s):
M.S. Roovers, E. Nieuwenhuizen, S.N. Hoogzaad
Jaar:
2005
Gepubliceerd in:
NAG-dag "Monitoring", Utrecht (2005)

Geluid als kans - geluidskwaliteit in de woonomgeving

Auteur(s):
Theodoor Höngens
Jaar:
2005
Gepubliceerd in:
ISBN 90-810158-1-8, Stichting Innonoise, Apeldoorn (2005)

Aanpassing Bouwbesluit, contactgeluid en bouwpraktijken

Auteur(s):
Theodoor Höngens
Jaar:
2005
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2005)

Stille wegdekken vereisen speciale zorg

Auteur(s):
G.J. van Blokland, J. Hooghwerff, W. Gerritsen, J. Groenendijk
Jaar:
2005
Gepubliceerd in:
Land en Water nr. 3, p. 28-29, Reed, Doetinchem (2005)

30 km/h-wegen, dus stil?

Auteur(s):
R.C.L. van Loon, J. Hooghwerff
Jaar:
2005
Gepubliceerd in:
Wegen nr. 4, p. 12-15, Ede (2005)