Meten gassen bij hoge temperaturen

Metingen in stoomketels en industriefornuizen

Branders en fornuizen behoren tot de belangrijkste geluidsbronnen in raffinaderijen en de grote industrie. Vaak is daarbij ook sprake van trillingen die schadelijk zijn voor de apparatuur. Deze problemen zijn alleen oplosbaar als de precieze oorzaken van de trillingen bekend zijn. Metingen aan de buitenzijde van de apparatuur geven meestal onvoldoende bruikbare informatie. Het is daardoor nodig om ook in de hete gassen metingen uit te voeren; bijvoorbeeld op korte afstand van een brander in een fornuis. Meten bij degelijke hoge temperaturen is erg lastig en hiervoor bestaat ook geen standaardapparatuur. Wij hebben daarom een speciale meetprobe ontwikkeld waarmee het mogelijk is om geluid en drukpulsaties te meten bij temperaturen tot 1500 °C. Deze techniek wordt vooral gebruikt bij metingen in ketels, industriefornuizen en gasturbines, maar kan vanzelfsprekend ook voor andere doeleinden worden ingezet. De probe kan bij zowel onder- als overdruk worden gebruikt. De heetgasprobe wordt alleen gebruikt door M+P en Müller-BBM en is (nog) niet beschikbaar voor derden. 

Geluid en trillingen bij ketels en fornuizen

Geluids-  en trillingsproblemen bij ketels en fornuizen ontstaan vaak door thermo-akoestische effecten in het verbrandingsproces en interactie met systeemresonatoren, zoals staande golven in een verbrandingsruimte (vuurhaard), schoorsteen, leiding, of kanaal. Ook rookgas- en verbrandingsluchtventilatoren, kleppen, en pijpenbundels kunnen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van geluid en trillingen in een systeem. Het meeste geluid wordt indirect naar de omgeving uitgestraald, bijvoorbeeld via de schoorsteen of de wanden van de apparatuur. Vaak wordt de oplossing voor deze problemen gezocht in akoestische isolatie of geluidsdempers, terwijl een brongerichte aanpak vrijwel altijd effectiever en goedkoper is. Dit geldt vooral wanneer sprake is van laagfrequent geluid.