VEC|M

VEC | M meting energieverbruik voertuigen

Met het M+P VEC | M systeem brengen we het effect van het asfalt en wegontwerp op het energieverbruik van het verkeer gedetailleerd in kaart.

Invloed asfalt en weginrichting op CO2-uitstoot nauwkeurig in kaart gebracht

Behalve de rolweerstand van asfalt is ook de weginrichting van invloed op het energieverbruik van het verkeer. Waar wegdektextuur, vlakheid en grip belangrijk zijn voor rolweerstand zijn IRI (grote golflengte onvlakheid), wegdekimpedantie, helling en de windgeleiding door geluidschermen of bosschages in de berm bepalend voor een ander belangrijk deel van het energieverbruik en het besparingspotentieel van het verkeer.

Daar waar traditionele rolweerstandmetingen zich beperken tot het meten van de band-wegdekinteractie wordt met het VEC | M systeem alle relevante invloed op het energieverbruik van het verkeer meegenomen. M+P gebruikt hiervoor een geïnstrumenteerd voertuig waarmee het werkelijke energieverbruik nauwkeurig wordt gemeten.

Succesvolle doorontwikkeling

Het idee om direct het energieverbruik van een voertuig te meten is niet nieuw, maar niet eerder was het mogelijk om dit buiten ‘lab omstandigheden’ op de openbare weg met hoge nauwkeurigheid te doen. Bovendien worden alle relevantie invloedsfactoren real-time gemeten zodat hiervoor niet alleen voor kan worden gecorrigeerd, maar ook de invloed ervan kan worden onderzocht.

Breed inzetbaar - bruikbaar resultaat

Na vijf jaar onderzoek is het systeem nu breed inzetbaar voor metingen op de openbare weg. VEC | M geeft de mogelijkheid om real-time inzicht te krijgen in:

  • Verschillen tussen wegverharding
  • Variaties in weginrichting
  • Effect van zijwindgeleiders
  • Textuurparameters (MPD, ETD, RMS, Skewness)
  • Vlakheid (IRI)
  • Wegdekimpedantie
  • Grip

Voertuigonafhankelijke meetmethode

De methodiek achter VEC | M is voertuigonafhankelijk en kan naar wens worden ingezet op brandstof en elektrische personen-, vracht- en bedrijfsauto’s.

Vertaling naar jaargemiddelde CO2 besparing

Verschillen in het energieverbruik van een voertuig kunnen op basis van bekende verkeersintensiteit direct worden vertaald naar de jaarlijkse CO2 besparing per kilometer.

Uit eigen onderzoek blijkt dat tussen de gangbare wegdektypes/wegvakken verschillen in brandstofverbruik van meer dan 10% bestaan. Rekening houdend met alle voertuigkilometers geeft dit een enorm besparingspotentieel. De gebruiksfase van de weg is daarmee in veel gevallen belangrijker dan de emissie bij aanleg en onderhoud.