sensor

Direct meten van de invloed van het wegontwerp op de CO2-emissie van het verkeer

Het direct en met hoge resolutie meten van het effect van het wegontwerp op het brandstofverbruik van het verkeer geeft inzicht in de mogelijkheden om met een verbeterd wegontwerp CO2 te reduceren.

Invloed wegontwerp op CO2-uitstoot is relevant

CO2-reductie is het onderwerp van de 21ste eeuw. Bij wegdekken en wegen wordt tot nu toe vooral gekeken naar productie, aanleg en onderhoud. Dit is natuurlijk logisch en nuttig. Toch is het verstandig om ook naar de gebruiksfase van de weg te kijken. Een paar procent minder uitstoot door het verkeer, geeft een CO2 besparing die over de hele levenscyclus vele malen groter is dan de winst die met aanleg en onderhoud wordt behaald.

Uit recent onderzoek blijkt dat niet alleen rolweerstand maar ook weginrichting een rol speelt. Het belang van vlakheid, grip en helling is vanzelfsprekend. Nieuw is het inzicht dat met de juiste windgeleiding in de berm tot 10% brandstof bespaard kan worden voor vrachtverkeer.

Indirecte versus directe meetmethode voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot

De invloed van het wegdek op de voertuigemissies wordt al jaren gebaseerd op rolweerstandsmetingen. De weerstand die een vrij rollend wiel ondervindt, wordt gerelateerd aan de rolweerstandseigenschappen van het wegdek. Voor de bepaling van de emissies van het gehele voertuig wordt gebruik gemaakt van een model dat uitgaat van typische eigenschappen van voertuigen zoals rolweerstand, luchtweerstand en interne verliezen.

M+P heeft enkele jaren geleden een nieuw meetsysteem ontwikkeld waarmee het mogelijk is om direct het brandstofverbruik te meten zonder aannames te hoeven doen. Het idee om direct brandstofverbruik te meten is niet nieuw, maar niet eerder was het mogelijk om dit buiten ‘lab omstandigheden’ op de openbare weg met hoge nauwkeurigheid te doen. Bovendien worden alle relevantie invloedsfactoren real time meegemeten zodat hiervoor niet alleen voor kan worden gecorrigeerd, maar ook de invloed ervan kan worden onderzocht.

Breed inzetbaar - bruikbaar resultaat

Vanaf nu is het systeem inzetbaar voor metingen op de openbare weg. Het geeft de mogelijkheid om inzicht te krijgen in:

  • Verschillen tussen wegverharding
  • Variaties in weginrichting
  • Effect van zijwindgeleiders
  • Textuurparameters
  • Vlakheid (IRI)
  • Grip

Verschillen in brandstofverbruik kunnen op basis van bekende verkeersintensiteit direct worden vertaald naar de jaarlijkse CO2 besparing per kilometer.