Logo_NEMO

Schonere en stillere voertuigen in lage-emissiezones van steden dankzij het NEMO-project

M+P maakt deel uit van het consortium dat binnen het NEMO-project gaat werken aan schonere en stillere voertuigen in lage-emissiezones van steden (LEZ). NEMO staat voor “Noise and Emissions MOnitoring and radical mitigation” en het project wordt gefinancierd door de EU vanuit het ‘Horizon 2020 research and innovation programme’. Het consortium bestaat uit 18 organisaties, variërend van onderzoeksbureaus en universiteiten tot ontwikkelaars van software en meetapparatuur. De samenwerkende partijen komen uit Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Spanje, Zweden, Denemarken, België, Oostenrijk en Nederland.

Consortium NEMO

Remote sensing system

Binnen het project wordt een innovatief meetsysteem ontwikkeld dat van afzonderlijke voertuigen zowel de uitlaatgasemissies als het geluid meet. Het systeem wordt geïntegreerd in bestaande infrastructuur en kan bijvoorbeeld geplaatst worden aan de grens van de lage-emissiezone. Het bijzondere aan dit systeem is dat de registratie in het verkeer via “remote sensing” plaatsvindt, waarbij willekeurige passerende voertuigen van afstand bemeten worden. Het resultaat van de meting wordt direct aan de bestuurder van het voertuig teruggekoppeld en zo kan deze zien of hij met dit voertuig toegang heeft tot de lage-emissiezone. Buiten het detecteren en informeren van ongewenste “high-emitters” heeft het verzamelen van deze gegevens nog een ander doel. Het systeem kan door overheden gebruikt worden om de uitlaatgasemissies en het voertuiggeluid te monitoren en te kijken wat de effectiviteit is van de ingestelde lage-emissiezone. M+P zal samen met de zusteronderneming Müller-BBM de hard- en software voor de geluidregistraties ontwikkelen. 

Nautilus

Voor de beoordeling van de afzonderlijke voertuigemissies wordt een uniek dataplatform ontwikkeld. Datastromen over voertuiggegevens (anoniem), uitlaatemissies, geluid en meteorologische omstandigheden worden verwerkt tot een beoordeling van het voertuig en direct gecommuniceerd met de bestuurder of het voertuig. M+P ontwikkelt binnen het consortium de software infrastructuur die hiervoor nodig is, genaamd NAUTILUS (Nemo Autonomous Traffic and Infrastructure emission evaLUation System).

Maatregelen

Naast het ontwikkelen van het remote sensing meetsysteem wordt in het project ook gewerkt aan maatregelen die de emissies van zowel geluid als uitlaatgassen kunnen beperken. Bestaande maatregelen tegen verkeersgeluid worden gecombineerd met maatregelen die de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en een oplossing biedt voor de run off van band- en wegdekslijtage. Zo worden luchtzuiverende cassettes op geluidschermen getest en materialen ontwikkeld die op basis van een katalysatie-proces de NOx uit de lucht haalt.

Ook wordt onderzocht hoe geluidreducerende wegdekken rolweerstand-arm gemaakt kunnen worden en of de holle ruimte in poreuze wegdekken kan bijdragen aan de opvang van de microplastics die vrijkomen bij de slijtage van autobanden. Vooral bij dit laatste onderwerp zal M+P een belangrijke inhoudelijke bijdrage leveren.

Pilots

De meetsystemen en de maatregelen tegen emissie van weg- en railverkeer zullen in verschillende steden in Europa worden getest. Uiteindelijk wordt het eindresultaat van het project gedemonstreerd in diverse pilots. De pilots vinden plaats in de lage emissie zones van Madrid en Florence, in het havengebied van Valencia en langs het spoor in Nederland. Het NEMO-project zal in de komende drie jaar worden uitgevoerd en het eindresultaat wordt in april 2023 verwacht.