Truck PIEK meting

PIEK and Quiet Truck Certification

Christiaan Tollenaar: "M+P has been working on various aspects of vehicle noise for many years now. Part of these activities involves the performance and analyses of PEAK noise readings in order to obtain a PIEK certificate".

Geluidhinder bij bevoorradingsactiviteiten

De bevoorrading van winkels vindt veelal 's avonds en 's nachts plaats. Dit leidt tot geluidhinder bij omwonenden. Om deze hinder te beperken worden steeds vaker geluideisen gesteld aan de distributie.

Stille distributievoertuigen zijn te herkennen aan het PIEK-keurmerk. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen moeten niet alleen de rolcontainers en de steekwagens stil zijn, maar worden ook eisen gesteld aan de distributievoertuigen. Voertuigproducenten spelen hierop in met de ontwikkeling van ‘Quiet TRUCK’s.

Wettelijk kader

In het "Activiteitenbesluit Milieubeheer" zijn de maximum niveaus voor PIEK-geluid bij laden en lossen vastgesteld. De eisen voor de avond en nacht zijn vastgesteld op respectievelijk 65 en 60 dB(A). Beoordeling van producten vindt plaats middels metingen volgens een specifiek meetprotocol. De afgifte van certificaten wordt door stichting PIEK-keur verzorgd.

Wij zijn de partner voor PIEK-geluidmetingen

Wij hebben tientallen jaren ervaring met akoestisch onderzoek in de automotive branche. Onderdeel hiervan is het uitvoeren en analyseren van (PIEK-geluidmetingen aan voertuigen. Wij hebben diverse metingen uitgevoerd op basis waarvan het PIEK-certificaat is uitgereikt. Daarnaast werken we mee aan de doorontwikkeling van de voorgeschreven meetmethodes.

Het toetsen van voertuiggeluid aan de PIEK-grenswaarden wordt uitgevoerd conform het PIEK-meetprotocol "Meetmethoden voor piekgeluiden bij laden en lossen (update 2018)". Hiervoor worden bijvoorbeeld metingen aan producten, installaties of voertuigen uitgevoerd onder verschillende gebruikscondities zoals koelen, laden en lossen, optrekken, remmen en rijden. We hebben de mogelijkheid om metingen uit te voeren voor onder andere:

  • QuietTruck
  • Transportkoeling
  • Carrosserie onderdelen
  • Logistiek materieel

Wat kunnen we verder voor u betekenen?

Wij richten ons op direct toepasbare oplossingen voor stillere voertuigen en hebben veel kennis opgebouwd over het akoestisch gedrag en de geluidafstraling van voertuigen. Hierdoor zijn wij in staat gericht advies te geven bij het ontwikkelen van stille distributie voertuigen. Gedetailleerd akoestisch onderzoek naar voertuiggeluid behoort tevens tot de mogelijkheden.