Certificaat header

Our software components comply with most stringent acoustic standards

Our sound measurement software components comply with all specifications for a class 1 sound level meter. That was confirmed after our components were tested externally according to the most stringent acoustic standards. This means that the products in which these measurement components are integrated, have sufficient accuracy and dynamic range for all environmental measurement tasks.

Onze software componenten zijn getest en goed bevonden door het geaccrediteerde en onafhankelijke testlaboratorium van (ons zusterbedrijf) Müller-BBM.

Om de software te kunnen testen, was het noodzakelijk een geluidmeter te ontwikkelen. Dat was nodig omdat de geluidnormen zijn geschreven met een fysieke geluidmeter in gedachte. Ze zijn dus niet zomaar geschikt om software componenten te testen, hoewel die componenten precies doen wat vroeger werd gedaan door de electronica in een geluidmeter: geluid registeren, filteren, analyseren en omzetten naar een getalswaarde.

De door ons zelf vervaardigde meerkanaalsgeluidmeter gebruikt dezelfde hardware en software componenten als die in onze andere meetproducten (bijvoorbeeld SToRM) worden gebruikt en in de maatwerkproducten die we maken voor onze klanten. Onze geluidmeter is een computerapplicatie die is geschreven met een minimum aan code waarmee de hardware kan worden aangestuurd en de data verwerkt tot de volgende grootheden:

  • A-gewogen geluidsniveau (LAτ);
  • maximaal A-gewogen geluidniveau (LAFmax);
  • equivalent A-gewogen geluidniveau (LAF).

Onze software componenten zijn ontworpen om te voldoen aan de specificities uit IEC 61672-1: 2002 en IEC 61672-1:2014. Müller-BBM heeft onze geluidmeter, en dus onze software, onderworpen aan alle van toepassing zijnde tests uit IEC 61727-3:2014. Deze norm schrijft voor hoe je een systeem moet controleren om vast te stellen of het ook daadwerkelijk een klasse 1 geluidmeter mag worden genoemd zoals aangegeven in IEC 61727-1:2014. Het certificaat laat zien dat onze software aan de meest strenge eisen voldoet.