isolatiemeting schermen 2

Stage of afstuderen (HBO/WO)

Met een stage of afstudeeronderzoek bij M+P ontwikkel je je kennis voor de toekomst! 

We vinden het leuk om kennis te ontwikkelen én te delen. De meest effectieve manier daarvoor is door je met een gerichte opdracht echt te verdiepen in een thema, onderzoekvraag of ... een concrete adviesvraag. Daar kun je zelf mee komen, maar we hebben ook een aantal onderwerpen op de plank liggen. 

We helpen je graag met het formuleren van een stage- of afstudeeropdracht en zorgen vervolgens voor de benodigde faciliteiten en een goede begeleiding. Daar hebben we de nodige ervaring mee.  

Onderwerpen die de afgelopen jaren de revue passeerden:

 • in situ-meten van de akoestische eigenschappen van geluidsschermen  
 • invloed bepalen van de weersomstandigheden op microfoongevoeligheid 
 • reductie van band/wegdek geluid door voertuigmaatregelen 
 • bepalen geluidsabsorberende eigenschappen van een tweelaags wegdek 
 • maken van een app om het comfort van fietspaden te bepalen met een trillingsmeter  
 • ontwikkeling van een Machine Learning classificatiemodel om te luide voertuigen te detecteren (binnen NEMO-project
 • identificeren en analyseren van operationele, technische en omgeving factoren die van invloed zijn op de gemeten geluidsniveaus afkomstig van startende en landende vliegtuigen op Schiphol Airport 

 

metingen tijdens afstuderen

En ideeën voor nieuwe onderwerpen zijn er genoeg, onderstaand een greep daaruit:

 • snelle methode voor het meten van Lden wegverkeer
 • smart Pass-by (slimme selectie voertuigmetingen)
 • etiketje op een passage (labelen van geluid)
 • overgang naar de omgevingswet (geluidartikelen relateren aan eerdere regelgeving)
 • noise source apportionment (deelbijdragen van bronnen in monitoringsmetingen bepalen)
 • the Road Cleanup (heeft een poreus wegdek inderdaad effect op voorkomen microplastics in het milieu)
 • ontwikkeling en testen heetgasprobe voor geluidmetingen (met MEMS microfoons)

Wil je meer weten over een stage of afstuderen bij M+P, neem dan contact op met Theodoor Höngens.

In onze blogserie 50 verhalen over M+P vertellen Ronald en Maarten over hun stage.