audience

GTL 2021: een aangenaam weerzien

Twee dagen vol kennisuitwisseling en geanimeerde ontmoetingen. Op de valreep kon het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit in 2021 – binnen alle richtlijnen – doorgaan.

M+P was ruimschoots vertegenwoordigd met lezingen over een brede selectie aan onderwerpen. Een thema dat M+P van oudsher aan het hart ligt is de ontwikkeling van nieuwe meettechnieken. Mark liet zien voor welke doelen monitoring van verkeersgeluid kan worden ingezet, en hoe je dan betekenis geeft aan de kale decibellen. Bert liet in een discussiesessie de tussenstand zien in de ontwikkeling van een flitspaal voor lawaaiige en vervuilende voertuigen. Verder gaf Rosan een bloemlezing over het opsporen en bestrijden van laagfrequent geluid.

Een andere rode draad was – vanzelfsprekend – de Omgevingswet, die met rasse schreden nadert. Jan liet zien hoe de Aanvullingsregeling geluid tot stand kwam, waaronder ook de reken- en meetvoorschriften. Onderdeel daarvan is de akoestische kwalificatie van wegdekken; over dat onderwerp liet Ronald zien wat we straks kunnen verwachten. En Judith boog zich over de vraag in hoeverre de Omgevingswet gezonder bouwen en wonen zal stimuleren, en welke eigen keuzes een bevoegd gezag daarin nog kan of moet maken.

In de plenaire openingen werd aandacht gegeven aan de grotere maatschappelijke thema’s. Welk effect heeft Corona, nu en straks, op geluid en luchtkwaliteit? En welke rol speelt geluid in het grote maatschappelijke belang van woningbouw? Een mooi gebaar van het Congres was het in het leven roepen van een award in nagedachtenis aan Gilles Janssen. Deze prijs wordt gegeven aan een spreker, gekozen door de deelnemers, die complexe materie helder voor het voetlicht kan brengen. De eer ging naar Marcel Cobussen van de Universiteit Leiden (op de dinsdag) en Willem-Jan van Vliet van Rijkswaterstaat (op woensdag). Deze laatste sneed een actueel thema aan op het gebied van duurzaamheid, namelijk de voortplanting van geluid over velden van zonnepanelen.

Voor velen was dit de eerste gelegenheid in lange tijd om hun vakgenoten zonder tussenkomst van een beeldscherm te spreken. Resultaat: een congres met een goed humeur en een mooi kennisintensief programma.

U kunt hier de presentaties van onze collega’s bekijken: