lawaaiig_voertuig

Prototype flitspaal tegen lawaaiige voertuigen in bedrijf

Lawaaiige – en/of vervuilende – auto’s wil je kunnen opsporen met een onbemand meetsysteem. Die wens leeft bij verschillende gemeenten, en werd onlangs ook geuit in de Tweede Kamer. Aan het vervullen van deze wens wordt hard gewerkt door M+P en een aantal partners, in het Europese project NEMO. In dit project wordt onder meer zo’n geluidflitspaal ontwikkeld. Een eerste prototype is up-and-running in Rotterdam.

Het meetsysteem

Het geluid van individuele passerende voertuigen meten we met meerdere microfoons, zodat we kunnen identificeren welk voertuig de geluidbron is en waar deze zich bevindt. Ook het toerental van de motor is met dit meetsysteem te achterhalen. Een hard optrekkend voertuig met een hoog toerental is immers een bron van lawaai en ergernis. De snelheid en de acceleratie van het voertuig bepalen we met behulp van een radar. Om de resultaten te koppelen aan het type voertuig, maken we gebruik van een camera die het kenteken herkent. Zo kunnen we personenwagens en vrachtverkeer scheiden, en nieuwe elektrische voertuigen van oude Diesels.

Privacy

De testopstelling in Rotterdam is nog niet bedoeld voor handhaving. Kentekens en andere persoonsgegevens worden dan ook niet bewaard en het systeem voldoet aan alle AVG-regelgeving.

Op zoek naar de high emitters

De eerste resultaten zijn zonder meer bemoedigend. Van enkele tienduizenden voertuigen, in de eerste maand gemeten, is het geluidniveau, de snelheid en de accelaratie in de linker plot in beeld gebracht. Bij een aanzienlijk deel van die metingen is er sprake van verstoring door bijvoorbeeld lawaai van andere bronnen of door de weersomstandigheden. Die passages zijn er in de rechterplot uit gefilterd, zodat alleen de kwalitatief beste metingen overblijven. Vervolgens kijken we hoeveel méér of minder geluid elk voertuig maakt dan andere, vergelijkbare voertuigen bij dezelfde snelheid. Dit soort resultaten maakt het mogelijk om in vervolgstappen verder te verfijnen wat nu eigenlijk de lawaaiigste voertuigen, oftewel de ‘high emitters’ zijn. De oranje en rode punten geven de meest lawaaiige 5% (medium) en 1% (high emitters) aan.

passagemetingen

En verder

De eerste mijlpaal is bereikt, maar het ontwikkelwerk zit er zeker nog niet op. De ‘pakkans’ van lawaaimakers kan nog worden vergroot door onze algoritmes verder te verbeteren, zodat we van een groter aandeel voertuigen een nauwkeurig geluidniveau kunnen bepalen. In 2022 staat een testopstelling in Oostenrijk op de planning, waarbij ook luchtkwaliteit van de voertuigen wordt gemeten. Daarna volgen pilots in Madrid en Florence, en een pilot in Nederland voor het identificeren van lawaaiige treinwagons.

Op termijn biedt deze lawaaiflitspaal een aantal perspectieven om steden stiller te maken. Zo kan het resultaat van de meting direct aan de bestuurder worden teruggekoppeld. Ook daarvoor wordt de technologie binnen NEMO ontwikkeld. Het systeem kan worden ingezet voor handhaving, mits  daarvoor in de regelgeving ook eenduidige limieten zijn gedefinieerd. Ook als een gemeente een gebied wil instellen waar alleen stille (en of schone) voertuigen mogen komen, kan de flitspaal uitsluitsel bieden of een voertuig toegang krijgt tot zo’n lage emissie zone.