geluid zichtbaar gemaakt in sketchup

Sketchup als ontwerptool voor geluid

De rekenresultaten van geluidberekeningen worden meestal in tabellen gepresenteerd. Dat werkt goed voor eenvoudige situaties. Als er meerdere bronnen of veel woningen zijn, of er is een afwijkende gebouwgeometrie, dan wordt het ingewikkelder en zijn lange lijsten met getallen niet overzichtelijk. Voor die situaties is een tool ontwikkeld die een sketchup model van de stedenbouwkundige situatie gebruikt. Omdat daarmee hetzelfde gereedschap wordt gebruikt als de ontwerpers én de resultaten interactief in 3D worden weergegeven is dit een krachtige tool voor visualisatie en belangrijk hulpmiddel in de communicatie over geluid.

Om te komen tot een ingekleurd Sketchup model worden de onderstaande stappen doorlopen:

  • Sketchup​: model op woningniveau
  • model: rekenmodel opstellen met automatisch gegenereerde rekenpunten op basis van het Sketchup model
  • rekenen: uitvoeren geluidberekeningen voor de verschillende bronnen
  • analyse: rekenresultaten analyse afhankelijk van vraagstelling
  • Sketchup: visuele weergave resultaten
workflow ingekleurde sketchup

De resultaten kunnen op verschillende manieren worden weergegeven. In het onderstaande filmpje zijn voorbeelden opgenomen van:

  • toetsing aan de grenswaarden, voor één geluidbron, of voor de maatgevende bron. Daarmee wordt duidelijk of er sprake is van overschrijding en er een hogere waarde moet worden vastgesteld of dat het noodzakelijk is een ‘dove gevel’ of andere maatregelen toe te passen.
  • niveau boven de standaardwaarde, daarmee wordt duidelijk welke mate van overschrijding er is. Met deze resultaten kan het type afscherming dat nodig is om een geluidsluwe (stille) gevel te realiseren worden bepaald.
  • niveau boven de grenswaarde, met deze resultaten kan het type afscherming worden bepaald dat nodig is om een hoog geluidsbelaste gevel te ‘ontdoven’.
  • benodigde geluidswering, deze geeft aan hoe zwaar de maatregelen zijn om te kunnen voldoen aan het voorgeschreven binnenniveau in de woning.
play-button
visuele beoordeling geluid