Controlemeting geluidswering gevel op de 11e verdieping van een kantoorgebouw

Kwaliteit bepalen met geluidsmetingen

We brengen veel van onze tijd door in gebouwen, waarbij het belangrijk is dat er voldoende aandacht is voor het beheersen van geluid. Deze noodzaak volgt ook uit de wetgeving, want zowel in het Bouwbesluit 2012 als in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving zijn geluidseisen gesteld. De eisen zijn bijna allemaal gebaseerd op NEN 5077, een meetnorm. Natuurlijk kan met berekeningen in veel gevallen goed voorspeld worden of een nieuw gebouw gaat voldoen aan de eisen. Toch zijn geluidsmetingen in sommige gevallen van grote meerwaarde.

Wat kunnen we meten?

We meten doorgaans via de geldende nationale en internationale normen, zoals NEN 5077, NEN-EN 12354 en ISO 3382-3. Zo meten wij regelmatig onder andere:

  • geluidsisolatie (zowel luchtgeluid als contactgeluid)
  • geluidswering van de gevel
  • installatiegeluid vanwege gebouwgebonden installaties zoals mechanische ventilatie, warmtepompen en liften
  • hoeveelheid geluidsabsorptie (nagalmtijd)
  • de geluiduitstraling van gebouwen, bijvoorbeeld tussen supermarkten/horeca en woningen
  • diverse kantoorgerelateerde parameters, onder andere voor open plan offices, zie dit artikel en dit artikel daarover.

En als er geen normen zijn, hebben we ruim voldoende ervaring in huis om zelf een geschikt meetprotocol op te stellen.

play-button
Impressie controlemeting nagalmtijd in een nieuwbouwappartement