Screenshot Boogie

Maatwerksoftware bouwen om geluidbeleid te kunnen uitvoeren

Bert Peeters: "Zelfs voor geluidspecialisten is het toepassen van de wetgeving in projecten een lastige en tijdrovende klus. Als daarin fouten worden gemaakt, dan heeft dat meteen maatschappelijke consequenties. Wij hebben dat stuk ingewikkelde wetgeving vertaald naar een software applicatie die de wettelijke afweging eenvoudig, helder en foutenvrij maakt." Ard Kuijpers voegt toe: "Het leuke aan die ontwikkeling was dat we met een heel divers team aan het werk gingen: geluidspecialisten, juridisch experts, software engineers en dat we dat allemaal in eigen huis beschikbaar hadden. Wat goed werkte was dat we veel optrokken met de opdrachtgever en die actief hebben betrokken bij de ontwikkeling. Zo kreeg die een product waar hij echt op zat te wachten."

Zowel ProRail als DVS faciliteren het vervoer van mensen en goederen over hun infrastructuur. Beiden worden geconfronteerd met de uitdaging om de groeiende transportbehoefte in te passen in de leefomgeving. In het drukke Nederland betekent dit vaak dat er geluidmaatregelen moeten worden genomen en dat kost geld. Hoeveel geld er kan en moet worden uitgegeven is vastgelegd in wettelijke regels. Het bepalen van de geluidbelasting in de omgeving en welke maatregelen nodig zijn wordt door de overheid meestal uitbesteed aan adviesbureaus. ProRail en DVS willen dat deze bureaus allemaal op dezelfde manier de complexe afwegingen maken welke maatregelen kostenefficiënt zijn. Hoe zorg je daarvoor?

Beide partijen benaderen ons om een softwareapplicatie te maken die zij aan de bureaus beschikbaar kunnen stellen om de complexe wetgeving toe te passen. Maar hoe zoiets eruit zou moeten zien, dat wisten ze nog niet. In dit soort gevallen gebruiken we dan bij voorkeur onze Agile aanpak: geen uitgebreid voortraject maar snel om de tafel met de opdrachtgever met een eerste conceptversie van de software. Vervolgens passen we dat concept iteratief aan, aan de wensen van de opdrachtgever. Door iteratief te werken krijgt de opdrachtgever steeds een beter beeld van het eindproduct en kunnen veranderende wensen en inzichten makkelijk worden meegenomen in het ontwikkelproces. Dat voorkomt teleurstelling achteraf. Onze ervaring is dat we daardoor beter binnen budget kunnen blijven en onze deadlines makkelijk halen. Vaak tot verbazing van onze klanten.

Voor ProRail maakten wij een applicatie (DynamischGeluidsModel) waarmee de geluidvergunning van spoorwegemplacementen kan worden bewaakt: zij kunnen controleren of de geplande activiteiten binnen de vergunde geluidgrenzen vallen. Mocht er een knelpunt zijn dan kunnen ze met de applicatie alternatieve dienstregelingen doorrekenen zodat het de hinder voor de omwonenden binnen de perken blijft. 

Voor DVS maakten wij een applicatie (Boogie) waarmee ze bij wegprojecten het budget voor geluidmaatregelen optimaal kunnen inzetten. In de wet milieubeheer (die onlangs is aangepast) is vastgelegd wanneer maatregelen zoals stille wegdekken en geluidschermen doelmatig zijn. Boogie maakt het mogelijk dat adviesbureaus deze afweging zelf kunnen maken. En DVS weet dat alle bureaus dit op dezelfde manier doen want ze gebruiken allemaal dezelfde software.