Geluid bij tender

Geluid waarderen bij tenders

Oplossingen voor een comfortabel woonklimaat volwaardig waarderen bij de ontwikkeling van een woningbouwplan. Het kan! Wij hebben een tool ontwikkeld voor de objectieve waardering van (EMVI) tenders op een gezond woon- en leefklimaat. Zo krijgen wij geluid al in de ontwerpfase aan de tekentafel.

Een interessante vraag is nu: Hoeveel “beter” is een woning met een geluidsbelasting van pak hem beet 50 dB, dan een woning met 10 dB meer op de gevel? Voor een dergelijke vergelijking grijpt de QuSoH terug naar de bekende hinderrelaties zoals opgesteld door Miedema. Het effect van een stille buitenruimte en het effect van twee geluidsluwe slaapkamers levert een betere woonkwaliteit op, wat wordt gewaardeerd met het opschuiven tussen klassen. Door de scores van alle woningen samen uit te drukken in een score, kunnen plannen onderling worden vergeleken of worden vergeleken met al eerder uitgevoerde plannen.

In de steigers

De eerste tender waarin de QuSoH is gebruikt, staat op dit moment in de steigers. Het betreft de tender Tegenpleinen in de zuidrand van Hoofddorp. Het woningbouwplan Zuiderhoeven wordt daar op dit moment gerealiseerd. Dit plan van rond de 100 woningen is gelegen tussen vier drukke gemeentelijke wegen. Gemeente Haarlemmermeer nam de QuSoH op in hun programma van eisen en betrok geluid hiermee voor het eerst integraal bij de aanbestedingsprocedure. Het resultaat: een nieuwbouwplan op een geluidsbelaste locatie, waar bijna alle woningen zijn voorzien van een stille buitenruimte en twee of meer geluidsluwe slaapkamers. Oftewel, gegarandeerd zijn van een goed woon- en leefklimaat. Een prachtige prestatie!

Illustratie afkomstig van de website van ontwikkelaar AM.