wegdek met ZOAB en dicht asfalt na een regenbui; bij ZOAB geen stuifwater

M+P: bekend van de stille wegdekken (36/50)

Veel mensen kennen M+P van ons werk aan stille wegdekken. Onze onderzoeken komen dan ook ruimschoots aan bod in een recent boek over de ‘stille innovatie’ ZOAB. En daar zijn we trots op!

Natuurlijk onderscheiden we ons op meer thema’s, maar stille wegdekken vormden de afgelopen 50 jaar een belangrijke rode draad in ons werk. Met onderzoek naar innovaties, meet- en beoordelingsmethoden, monitoringsprogramma’s en beleidsondersteuning. We zouden er zelf een boek over kunnen schrijven. Hoe het begon in de jaren ’70, ons contact met de verantwoordelijke ministeries en wegbeheerders, en de verrassende vondsten – en missers – uit ons onderzoek.

Silentroads

Samen met overheid en marktpartijen heeft M+P dus veel kennis opgedaan over stille wegdekken: ZOAB, maar ook dunne geluidreducerende deklagen en akoestische optimalisaties van zogeheten steenmastiekasfalt (SMA’s). Die kennis delen we graag, onder meer in de tientallen symposia van het platform Silentroads en in talloze bijdragen en publicaties.

We vinden het heel gaaf dat we vanaf de jaren ‘70 een relevante bijdrage hebben kunnen leveren aan de ontwikkeling van stille wegen. En dat deze ontdekkingen, het beleid, de inzichten en investeringen ertoe geleid hebben dat Nederland koploper stille wegdekken is.