betonnen proefvlakken

Gezocht: kilometers beton voor akoestische proeven (9/50)

42 proefvakken, variërend in lengte van 20 tot 80 meter, en 20 sets banden waren er nodig. De voor de proeven te gebruiken locatie moest bovendien in een rustige omgeving liggen. Het ging hier immers om akoestische metingen. Uiteindelijk vonden de onderzoekers hét ideale terrein op zo’n 20 kilometer ten zuiden van Berlijn: de voormalige militaire vliegbasis Sperenberg. Senior adviseur Fred Reinink, namens M+P betrokken bij dit onderzoek, kan er jaren nadien nog steeds met hoorbaar plezier over vertellen.

Fred werkt al zo’n 25 jaar bij M+P. Al die jaren houdt hij zich, naast de wereldwijde verkoop van door M+P ontwikkelde meetsystemen, bezig met geluid op onze wegen. Hij zag zijn expertise, het band/wegdekgeluid, steeds belangrijker worden. ‘Tegenwoordig is band/wegdekgeluid de belangrijkste bron van geluid op onze wegen’, vertelt Fred. ‘Er rijden immers steeds meer elektrische auto’s. Maar ook bij voertuigen met een verbrandingsmotor is het band/wegdekgeluid vanaf 30, 40 kilometer per uur dominant.’

Müller-BBM groep
Het geluidswereldje is klein. Logisch dus dat Fred al diverse keren is gevraagd mee te werken aan onderzoeksprogramma’s op zijn ‘field of expertise’. Ook in het buitenland. Zo onderhoudt de Duitse evenknie van Rijkswaterstaat, Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt), al jaren nauwe contacten met Fred. Dat is niet zo vreemd: M+P is onderdeel van de Müller-BBM groep, die haar roots in Duitsland heeft.

Sperenberg
Eén onderzoeksprogramma staat Fred nog helder voor de geest. ‘Midden jaren negentig deed de BASt in het kader van een Europese aanbesteding een uitvraag voor een onderzoek naar de Einfluss der Fahrbahntextur auf das Reifen Fahrbahn Geräusch’. Doel was het ontwikkelen van een model om op basis van de textuur van een wegdek een voorspelling te kunnen doen van het rolgeluid. Er moesten voor het onderzoek 42 proefvlakken – asfalt en beton – komen. Via een van onze zusterbedrijven is M+P hierbij betrokken geraakt, vanwege onze kennis en ervaring met meetprojecten en het band/wegdekgeluid. Maar voordat we aan de slag konden, moest er eerst een locatie gevonden worden met voldoende ruimte én zo min mogelijk omgevingsgeluid. Oude vliegvelden zijn voor deze proeven ideaal vanwege de lange start- en landingsbanen. Maar eerst vielen er een paar af, onder meer omdat er toch te veel stoorlawaai in de omgeving was. Uiteindelijk stuitten we op de ideale onderzoekslocatie: de voormalige militaire vliegbasis Sperenberg, iets ten zuiden van Berlijn.’

asfalt proefvlakken

Bijblijven
En zo werden op deze historische locatie – Erich Honecker, Staatsraadvoorzitter van de voormalige DDR vertrok na de val van de Muur vanuit deze basis naar de Sovjet-Unie – drie jaar lang vele geluidmetingen op de proefvakken uitgevoerd: bij verschillende snelheden en met personenwagen- en vrachtwagenbanden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het SPERoN-model (Statistical Physical Explanation of Rolling Noise). Fred: ‘Een prachtige tijd, waarbij ik van de lokale medewerkers uit de voormalige DDR veel verhalen heb gehoord over de roerige Koude Oorlog-periode. Zowel de verhalen als de bijzondere locatie zullen me altijd bijblijven.’