SilentRoads in Rotterdam

SilentRoads – Samen op weg naar stille wegen  (27/50)

Wie SilentRoads zegt, zegt samen breder denken, over de grenzen van eigen specifieke projecten heen en net iets verder gaan. Omdat iederéen daar beter van wordt. Vanaf de eerste editie in 2004 hebben voormalig M+P directeur Gijsjan van Blokland en senior adviseur Ronald van Loon samen de schouders gezet onder het organiseren van dit symposium, dat de verschillende werkvelden van wegverkeersgeluid bij elkaar brengt.

Alle kennis bij elkaar
Ronald was nog maar net in dienst bij M+P toen hij samen met Gijsjan aan een groot internationaal onderzoek werkte om CPX-systemen te vergelijken. Op basis van dit onderzoek naar wegdekgeluideigenschappen werd een nieuwe meetstandaard ontwikkeld. Ronald vertelt: “In de jaren erna ontplofte het werk. We werden overstelpt met vragen, want er waren niet zoveel experts op het gebied van stille wegdekken. Voor ons het sein om een manier te bedenken om alle kennis samen te brengen. Inhoudelijk vooral, om het onderwerp vanuit verschillende oogpunten te kunnen bekijken. Maar ook de mensen: beleidsmakers, wegenbouwers, afgevaardigden van gemeenten en provincies, en collega’s van andere onderzoeksbureaus. Een symposium genaamd SilentRoads zou dit voor ons gaan doen.”

Holistische aanpak
“Het doel van SilentRoads is om 4 belangrijke pijlers bij elkaar te brengen: fundamenteel onderzoek, standaardisatie, productontwikkeling en beleid”, aldus Gijsjan. “Als die 4 goed met elkaar communiceren en de kennis en doelstellingen van de ene groep beter bekend worden bij de andere, functioneert alles beter.” Ronald vervolgt: “Deze holistische aanpak is kenmerkend voor de manier waarop wij werken. Om het wegverkeersgeluid zo veel mogelijk te beperken moet niet alleen de banden- en voertuigenindustrie een inspanning leveren, ook het wegdek speelt een belangrijke rol. Er moeten producten ontwikkeld worden die het geluidsbeleid ondersteunen en dat gaat het beste als alle partijen zijn betrokken.”

Alles is bespreekbaar op een neutraal platform
Wereldwijd is er geen enkel ander platform dat alle werkvelden van wegverkeersgeluid bij elkaar brengt. Dat is ook niet zo vanzelfsprekend, omdat de belangen van de deelnemers meestal recht tegenover elkaar staan. “Maar het is wel belangrijk om een centrale ontmoetingsplek te creëren”, stelt Ronald. “Neem bijvoorbeeld de discussie over de akoestische achteruitgang van stille wegdekken in 2007. Dat was een behoorlijk gevoelig onderwerp, maar als neutraal platform hebben we dit toch bespreekbaar gemaakt. Het heeft bewustzijn gecreëerd en iets in gang gezet. Tegenwoordig is de geluidtoename door wegdekveroudering onderdeel geworden van de rekenmethodes voor berekening van omgevingsgeluid.”
 

SilentRoads in de Metaalkathedraal

Geen saai symposium
“In 2004 organiseerden we SilentRoads voor het eerst in het DAF Museum in Eindhoven”, herinnert Gijsjan zich. “We wilden geen saaie congreszalen, we kozen altijd speciale locaties zoals het Museum Beeld en Geluid op het Media Park in Hilversum en Circuit Zandvoort. Dit jaar zaten we in het Koetshuis bij Kasteel de Haar in Utrecht. Ook in België hebben we 3 sessies gehad. Die waren toegespitst op de Belgische situatie en werden georganiseerd vanuit het Onderzoekscentrum voor Wegenbouw, het OCW. Voor elke editie kozen we een actueel thema, zoals bijvoorbeeld circulaire wegdekken. Het aantal deelnemers varieerde in al die jaren van 50 tot 120. Het is een laagdrempelig symposium met interessante verhalen, die deels worden bijgedragen door collega’s van M+P.”

Geste naar de samenleving
Hoewel Gijsjan na zijn jaren als directeur van M+P en commissaris bij de Müller-BBM groep geen regulier dienstverband meer heeft, voelt hij zich nog steeds betrokken bij SilentRoads. “Wij voelen een verantwoordelijkheid naar de samenleving als het gaat over de toegankelijkheid van kennis over geluid en de standaardisering van meetmethodes. Als geste naar de samenleving willen wij hieraan bijdragen. Verder vinden wij het heel belangrijk dat alle thema’s integraal worden benaderd en dat alle betrokken partijen hierover open met elkaar kunnen praten. Door het delen van kennis en ervaring kan iedereen beter functioneren en zijn eigen doelen realiseren. Dat is wat we altijd voor ogen hebben gehad.”