Een mast met microfoons staat langs de weg om wegdekgeluid te meten

Hoe M+P Nederland hielp om koploper stille wegdekken te worden (26/50)

Nederland loopt voorop als het gaat om innovaties op het gebied van stille wegdekken. Dat is mede te danken aan het onderzoek en de vele metingen die M+P uitvoerde.

Voor verkeergeluidsoverlast geldt in Nederland het devies: pak het aan bij de bron. Voor geluid dat niet wordt geproduceerd, zijn immers geen maatregelen als geluidschermen nodig. Wegbeheerders richten zich daarom vooral op het verminderen van band-wegdekgeluid. ‘De interactie tussen band en wegdek veroorzaakt het meeste verkeersgeluid, vertelt Ronald van Loon, senior adviseur verkeersgeluid bij M+P. ‘De kunst is om het wegdek zo te veranderen dat het minder geluid van autobanden afstraalt.’

Gesubsidieerd onderzoek

Om de innovatie van stille wegdekken te prikkelen, riep het toenmalige ministerie van VROM in 2001 de Stimuleringsregeling stille wegdekken in het leven. Deze verkleinde voor wegbeheerders de financiële risico’s bij het aanleggen van nieuwe stille wegen. Als tegenprestatie voor de subsidies moesten gemeenten, provincies en waterschappen meten hoe stil de nieuwe wegdekken na aanleg én in de toekomst waren. ‘Het ministerie wilde inzicht krijgen in de geluidsafstraling van de stille wegdekken over een langer tijdsbestek’, vertelt Ronald.
In opdracht van het ministerie stelden Ronald en collega’s daarom het meetprotocol Productie Controle Geluid (PCG) op. Ronald: ‘Hierin staat bijvoorbeeld hoe je een meting moet uitvoeren, hoe snel na de aanleg je dit moet doen, en hoe vaak je het moet herhalen om uitspraken over het akoestische gedrag te kunnen doen.’

Meetmethodes

Volgens het PCG-protocol konden de wegbeheerders kiezen uit twee meetmethodes. De ene is de statistische SPB-methode, die met microfoons langs de weg de geluidemissie op één locatie meet. De andere methode heeft voor Ronald een persoonlijk tintje. Deze zogeheten CPX-methode ontwikkelde hij als afstudeerproject voor M+P. ‘Daarbij meet je het geluid met een trailer met apparatuur. Het voordeel is dat je zo niet slechts een deel, maar het volledige wegvak kunt meten’, vertelt de specialist. ‘Dat geeft een veel completer beeld van het akoestisch gedrag in de praktijk.’

Succes

De stimuleringsregeling was een succes, binnen een jaar was de subsidiepot leeg. Het resultaat: het aantal gemeenten en provincies met stille wegdekken steeg van enkele naar liefst 50. Met meer dan 150 proefvakken die met regelmaat gemeten en gemonitord moesten worden. Het leverde M+P veel opdrachten op. ‘Elk akoestisch bureau mocht de metingen uitvoeren, maar vanwege onze kennis en ons imago kwamen veel wegbeheerders bij M+P uit.’
De gesubsidieerde projecten leverden veel inzichten op. Beheerders besloten vooral te experimenteren met dunne geluidsbeperkende deklagen. Ronald: ‘Deze bleken veel duurzamer dan het bekende zoab of tweelaags zoab. Ze werden al snel het standaardtype stille wegdek binnen steden en provincies.’ De regelmatige monitoring bracht bovendien veel kennis waarmee M+P de rekenmodellen kon finetunen. ‘Mede dankzij de subsidieregeling en onze hulp hierbij wordt Nederland nu gezien als kenniskoploper op het gebied van stille wegdekken. Concullega’s en wegenbouwers uit heel Europa staan te springen om met M+P samen te werken.’

Ronald van Loon geeft een presentatie over het meten van band-wegdekgeluid