Onze bijdragen

We dragen graag bij aan de ontwikkelingen in ons vakgebied. Je komt ons tegen op workshops, symposia, congressen, in de pers en in wetenschappelijke tijdschriften.

What you measure is what you get? – a novel approach for specifying and controlling acoustic quality of road surfaces

Auteur(s):
Ard Kuijpers, Wout Schwanen, Jan van de Water, Willem-Jan van Vliet
Jaar:
2015
Gepubliceerd in:
Euronoise 2015, Maastricht

Differences in noise regulations for wind turbines in four European countries

Auteur(s):
Edwin Nieuwenhuizen, Michael Köhl
Jaar:
2015
Gepubliceerd in:
Euronoise 2015 paper

Rolweerstand betonwegen onderzocht

Auteur(s):
Wim Kramer, Fred Reinink, Jan Hooghwerff
Jaar:
2015
Gepubliceerd in:
Rolweerstand betonwegen onderzocht, Cement 2015 nr. 3

Hoe maak je een Ultra Stil Wegdek?

Auteur(s):
Bert Peeters
Jaar:
2015
Gepubliceerd in:
SilentRoads symposium 2015, Drijvend Paviljoen te Rotterdam

Geluidhinder van beweegbare bruggen. Een steeds frequenter gehoord LFG-probleem

Auteur(s):
Christiaan Tollenaar en Erik de Graaff
Jaar:
2015
Gepubliceerd in:
Geluid, 38e jaargang nr. 1, maart 2015

Geluidwering gevel nader belicht (4), Voorgeschreven positie luidspreker kost onnodig geld

Auteur(s):
Maarten van der Niet
Jaar:
2015
Gepubliceerd in:
Kluwer, blad Geluid, no. 3, september 2015

Geluidwering gevel nader belicht (3), Karakteristieke geluidwering van de gevel nagenoeg overbodig

Auteur(s):
Maarten van der Niet
Jaar:
2015
Gepubliceerd in:
Kluwer, blad Geluid, no. 1, maart 2015

Improved method for determining the absorption coefficient of high reflective surfaces

Auteur(s):
Wout Schwanen, Gijsjan van Blokland
Jaar:
2014
Gepubliceerd in:
Euronoise 2015, Maastricht

Opheffen van gezoneerde industrieterreinen

Auteur(s):
Drs. Jan Oudelaar
Jaar:
2014
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2014

Omgevingsgerichte benadering van effect stille wegdekken

Auteur(s):
Jan Hooghwerff
Jaar:
2014
Gepubliceerd in:
Kennissymposium Heijmans "Stille wegdekken: een winters dilemma" 13 februari 2014

Rolweerstand provinciale wegen Gelderland

Auteur(s):
Jan Hooghwerff
Jaar:
2014
Gepubliceerd in:
MOM-parade Nijmegen september 2014

Rolweerstand van personenwagens op betonwegen

Auteur(s):
Fred Reinink, Jan Hooghwerff, Wim Kramer
Jaar:
2014
Gepubliceerd in:
CROW-Infradagen 2014

Inzichten uit rolweerstands- en textuurmetingen op het hoofdwegennet

Auteur(s):
Fred Reinink, Jan Hooghwerff, Paul Fortuin
Jaar:
2014
Gepubliceerd in:
CROW-Infradagen 2014 Paper 128

Onderzoeksproject naar invloed van wegdektype op rolweerstand

Auteur(s):
Erik van Gils, Fred Reinink, Jan Hooghwerff
Jaar:
2014
Gepubliceerd in:
CROW-Infradagen 2014 paper Rolweerstand

Gleissschäden anhand von Fahrgeräuschen früzeitig aufspüren

Auteur(s):
Wout Schwanen, Ard Kuijpers
Jaar:
2014
Gepubliceerd in:
Fachtagung Bahnakustik, 10-11 November 2014, München

Complaints about vibration-induced noise from the underground metro line in Amsterdam

Auteur(s):
Edwin Nieuwenhuizen
Jaar:
2014
Gepubliceerd in:
Rail Technology Conferences 2014, Düsseldorf

SWUNG en MER, hoe pakt het in de praktijk uit?

Auteur(s):
Judith Doorschot en Gijsjan van Blokland
Jaar:
2014
Gepubliceerd in:
Blad Geluid, maart 2014

Kwaliteit bewaken bij transformatie

Auteur(s):
ir. Theodoor Höngens
Jaar:
2014
Gepubliceerd in:
blad Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging, 2014, no. 4

Herbestemmen van milieubelaste locaties

Auteur(s):
ir. Theodoor Höngens
Jaar:
2014
Gepubliceerd in:
blad Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging, 2014, no. 2

Defining the Acoustic Environment of (semi-) open Plan Offices

Auteur(s):
ir. Sara Vellenga-Persoon, ir. Theodoor Höngens
Jaar:
2014
Gepubliceerd in:
Acoustics in Practice International e-Journal of the European Acoustics Association (EAA) Vol. 2 • No. 2 • December 2014

Transformeren met gezond verstand

Auteur(s):
ir. Theodoor Höngens
Jaar:
2014
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2014

Holistische aanpak geluid - Planologie in een breed perspectief

Auteur(s):
Theodoor Hongens, Sonia Alves, Maximilian Ertsey
Jaar:
2014
Gepubliceerd in:
Kluwer, blad Geluid, no. 2, juni 2014

temperature effects in tyre/road noise

Auteur(s):
Erik Bühlman (G+P) and Gijsjan van Blokland (M+P)
Jaar:
2014
Gepubliceerd in:
Forum Acusticum 2014, Krakow

Akoestische optimalisatie van steenmastiekasfalt

Auteur(s):
Ing. Ronald van Loon / H. Kersten / B. Bobbink
Jaar:
2014
Gepubliceerd in:
Blad Land en Water, nummer 7/8, juli 2014

Akoestische achteruitgang stille wegdekken afhankelijk van verkeersintensiteit!!

Auteur(s):
Christiaan Tollenaar, Leo Visser
Jaar:
2014
Gepubliceerd in:
CROW Infradagen 2014