Onze bijdragen

We dragen graag bij aan de ontwikkelingen in ons vakgebied. Je komt ons tegen op workshops, symposia, congressen, in de pers en in wetenschappelijke tijdschriften.

Geluidlimieten in Europa

Auteur(s):
Rosan Nusselder, Bert Peeters
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
presentatie Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Hoevelaken, 5 november 2019

Reduction of railway noise by diffracting elements on a low height noise barrier

Auteur(s):
Ysbrand Wijnant, Wout Schwanen, Nils Yntema
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
paper 83, International Workshop on Railway Noise (IWRN) 13, Ghent, Belgium, September 2019

Overview of critical noise values in the European Region

Auteur(s):
Bert Peeters, Rosan Nusselder
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
M+P report M+P.BAFU.18.01.1, prepared for the EPA Network Interest Group on Noise Abatement (EPA-IGNA), 9 October 2019

Overview of environmental noise limits in the European Region

Auteur(s):
Rosan Nusselder, Bert Peeters
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics - ICA2019, Aachen (DE)

Establishing noise emission for an electric road vehicle category in CNOSSOS-EU

Auteur(s):
Bert Peeters, Erik de Graaff, Hilary Notley, Simon Shilton, Matthew Muirhead
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics - ICA2019, Aachen (DE)

Geluidwering meten in tertsbanden moet!

Auteur(s):
ir. Maarten van der Niet
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
Kluwer, blad Geluid, no. 3, september 2019

Liveliness as a design parameter for open plan offices

Auteur(s):
Tom Bouwhuis, Theodoor Höngens
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:

ICA 2019, 23rd International Congress on Acoustics, 9-13 September 2019, Aachen (paper 398)

Eindelijk stiller verkeer, dankzij elektrische voertuigen. Of hebben we dan te vroeg gejuicht?

Auteur(s):
Erik de Graaff, Bert Peeters
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
geluid nummer 2, juni 2019

Wat doet een warme jas voor geluid?

Auteur(s):
Marc Burgmeijer, Suzanne Dijs en Theodoor Höngens
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
geluid nummer 2, juni 2019

Meten, modelleren en beleving

Auteur(s):
Dolf de Gruijter, Aad Bezemer, Bert Peeters
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
Briefrapport 2019-0057, RIVM Bilthoven (2019)

Geluidsonderzoek is vaak nodig.

Auteur(s):
Saskia Hardeman en Ronald Gijsel
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
Transport en Logistiek, nummer 7, 2019

Rolweerstand en geluid gaan samen in wegdeklabel

Auteur(s):
Bert Peeters
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
GTL2018 - congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, 6 november 2018

Whisswall, a sound diffractor on a low height noise barrier: experimental testing

Auteur(s):
Wout Schwanen, Nils Yntema, Ysbrand Wijnant
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
Euronoise 2018, Kreta

Geluidsspectrum maatgevend voor hinder binnenshuis

Auteur(s):
Theodoor Höngens
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2018

Geluidschermen langs (spoor)wegen

Auteur(s):
Jan Hooghwerff, Bert Peeters, Judith Doorschot en Wout Schwanen
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
Blad geluid, jaargang 41 nummer 2, juni 2018

Bronbeleid wegvoertuigen: verleden, heden en toekomst

Auteur(s):
Erik de Graaff, Michael Dittrich en Johan Sliggers
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
blad Geluid, juni 2018

Hoe stil kan een straatsteen zijn?

Auteur(s):
Ronald van Loon en Frank Kolderie
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
Verkeerskunde, september 2018

Stilste asfalt ligt op de snelweg

Auteur(s):
Nettie Bakker
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
Verkeerskunde, september 2018

Belevingsvlucht als nationaal geluidsexperiment

Auteur(s):
Gijsjan van Blokland en Erik Roelofsen
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
Blad Geluid, september 2018

Meten aan geluidschermen

Auteur(s):
Wout Schwanen en Willem-Jan van Vliet
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
Blad geluid, september 2018

Decision and cost/benefit methods for noise abatement measures in Europe

Auteur(s):
Bert Peeters, Gijsjan van Blokland
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
prepared for EPA Network Interest Group on Noise Abatement (EPA-IGNA), report nr. M+P.BAFU.15.02.1, revision 6, February 2018

Normontwerp NEN 5077 mislukt, Meetresultaten worden onbetrouwbaar

Auteur(s):
ir. Maarten van der Niet
Jaar:
2017
Gepubliceerd in:
Kluwer, blad Geluid, no. 3, september 2017

NEN 5077 wordt aangepast, Opsomming van voorgenomen wijzigingen

Auteur(s):
ir. Maarten van der Niet
Jaar:
2017
Gepubliceerd in:
Kluwer, blad Geluid, no. 3, september 2017

De evolutie van stille wegdekken: systeem versus praktijk

Auteur(s):
Judith Doorschot en Ronald van Loon
Jaar:
2017
Gepubliceerd in:
Omgevingsweb, Online Magazine Geluid, oktober 2017