We dragen graag bij aan de ontwikkelingen in ons vakgebied. Je komt ons tegen op workshops, symposia, congressen, in de pers en in wetenschappelijke tijdschriften.

Geluidlimieten in Europa

Auteur(s):
Rosan Nusselder, Bert Peeters
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
presentatie Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Hoevelaken, 5 november 2019

Reduction of railway noise by diffracting elements on a low height noise barrier

Auteur(s):
Ysbrand Wijnant, Wout Schwanen, Nils Yntema
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
paper 83, International Workshop on Railway Noise (IWRN) 13, Ghent, Belgium, September 2019

Overview of critical noise values in the European Region

Auteur(s):
Bert Peeters, Rosan Nusselder
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
M+P report M+P.BAFU.18.01.1, prepared for the EPA Network Interest Group on Noise Abatement (EPA-IGNA), 9 October 2019

Overview of environmental noise limits in the European Region

Auteur(s):
Rosan Nusselder, Bert Peeters
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics - ICA2019, Aachen (DE)

Establishing noise emission for an electric road vehicle category in CNOSSOS-EU

Auteur(s):
Bert Peeters, Erik de Graaff, Hilary Notley, Simon Shilton, Matthew Muirhead
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics - ICA2019, Aachen (DE)

Geluidwering meten in tertsbanden moet!

Auteur(s):
ir. Maarten van der Niet
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
Kluwer, blad Geluid, no. 3, september 2019

Liveliness as a design parameter for open plan offices

Auteur(s):
Tom Bouwhuis, Theodoor Höngens
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:

ICA 2019, 23rd International Congress on Acoustics, 9-13 September 2019, Aachen (paper 398)

Eindelijk stiller verkeer, dankzij elektrische voertuigen. Of hebben we dan te vroeg gejuicht?

Auteur(s):
Erik de Graaff, Bert Peeters
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
geluid nummer 2, juni 2019

Wat doet een warme jas voor geluid?

Auteur(s):
Marc Burgmeijer, Suzanne Dijs en Theodoor Höngens
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
geluid nummer 2, juni 2019

Meten, modelleren en beleving

Auteur(s):
Dolf de Gruijter, Aad Bezemer, Bert Peeters
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
Briefrapport 2019-0057, RIVM Bilthoven (2019)

Geluidsonderzoek is vaak nodig.

Auteur(s):
Saskia Hardeman en Ronald Gijsel
Jaar:
2019
Gepubliceerd in:
Transport en Logistiek, nummer 7, 2019

Rolweerstand en geluid gaan samen in wegdeklabel

Auteur(s):
Bert Peeters
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
GTL2018 - congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, 6 november 2018

Whisswall, a sound diffractor on a low height noise barrier: experimental testing

Auteur(s):
Wout Schwanen, Nils Yntema, Ysbrand Wijnant
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
Euronoise 2018, Kreta

Geluidsspectrum maatgevend voor hinder binnenshuis

Auteur(s):
Theodoor Höngens
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2018

Geluidschermen langs (spoor)wegen

Auteur(s):
Jan Hooghwerff, Bert Peeters, Judith Doorschot en Wout Schwanen
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
Blad geluid, jaargang 41 nummer 2, juni 2018

Bronbeleid wegvoertuigen: verleden, heden en toekomst

Auteur(s):
Erik de Graaff, Michael Dittrich en Johan Sliggers
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
blad Geluid, juni 2018

Hoe stil kan een straatsteen zijn?

Auteur(s):
Ronald van Loon en Frank Kolderie
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
Verkeerskunde, september 2018

Stilste asfalt ligt op de snelweg

Auteur(s):
Nettie Bakker
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
Verkeerskunde, september 2018

Belevingsvlucht als nationaal geluidsexperiment

Auteur(s):
Gijsjan van Blokland en Erik Roelofsen
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
Blad Geluid, september 2018

Meten aan geluidschermen

Auteur(s):
Wout Schwanen en Willem-Jan van Vliet
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
Blad geluid, september 2018

Decision and cost/benefit methods for noise abatement measures in Europe

Auteur(s):
Bert Peeters, Gijsjan van Blokland
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
prepared for EPA Network Interest Group on Noise Abatement (EPA-IGNA), report nr. M+P.BAFU.15.02.1, revision 6, February 2018

Normontwerp NEN 5077 mislukt, Meetresultaten worden onbetrouwbaar

Auteur(s):
ir. Maarten van der Niet
Jaar:
2017
Gepubliceerd in:
Kluwer, blad Geluid, no. 3, september 2017

NEN 5077 wordt aangepast, Opsomming van voorgenomen wijzigingen

Auteur(s):
ir. Maarten van der Niet
Jaar:
2017
Gepubliceerd in:
Kluwer, blad Geluid, no. 3, september 2017

De evolutie van stille wegdekken: systeem versus praktijk

Auteur(s):
Judith Doorschot en Ronald van Loon
Jaar:
2017
Gepubliceerd in:
Omgevingsweb, Online Magazine Geluid, oktober 2017