Meetfiets

M+P en Fietsersbond maken de ultieme meetfiets

Ard Kuijpers: "Er is een fiets die het fietsklimaat van de Nederlandse gemeenten in kaart brengt. Met een ingenieus systeem wordt tijdens de tocht door de gemeente van alles gemeten en aan elkaar gekoppeld: weginrichting, trillinghinder, snelheid, concurrentiepositie fiets-auto, luchtkwaliteit en geluid per seconde. Al die gegevens samen bepalen hoe fietsvriendelijk die gemeente is. Wij mochten de fiets uitrusten met alle techniek en de software die nodig is om te meten en de gegevens hanteerbaar te maken. Een bijzondere klus buiten de gebaande paden!"

Wat maakt een gemeente fietsvriendelijk, en hoe kan een testrijder op een fiets dit meten?

Om als gemeente als fietsvriendelijk te worden bestempeld moet je heel wat bewijzen. Het moet niet te lawaaiig zijn voor de fietser, de lucht moet schoon zijn, het wegoppervlak moet comfortabel zijn, de routes niet te omslachtig. De Fietsersbond wil nauwkeurig analyseren hoe en waar een gemeente kan verbeteren als het gaat om een goed fietsklimaat. Als er een meetfiets komt die door Nederland gegevens kan verzamelen, met welke instrumenten en met welke software moet die fiets dan ingericht worden?

De meetfiets die samenwerkt met de testrijder

Een fiets die louter meet was niet voldoende. De fietsersbond, en de testrijder moeten de gegevens kunnen begrijpen en gebruiken in analyses en aanbevelingen naar de gemeenten. Het meesysteem op de fiets moest dus niet alleen ruwe meetgegevens verzamelen, maar die ook aan elkaar knopen en omzetten in relevante waarden.

M+P ontwikkelteam maakt TeLeFiets Software

De meetfiets was een pioniersproject. Het team schreef software speciaal om alle gegevens te registreren en te vertalen voor de testrijder. Die moest comfortabel kunnen fietsen, dus de meetapparatuur die hij bij zich draagt moet draadloos communiceren met de meetapparatuur op de fiets zelf. De fiets heeft inmiddels al vele kilometers door Nederland gemaakt. De Fietsersbond maakt van het begrip fietsklimaat een heldere wetenschap!