Versleten autoband

Schonere banden voor verbetering luchtkwaliteit in Amsterdam

Amsterdam zet in op schone lucht door de reductie van uitlaatemissies, onder andere door elektrisch rijden. Maar ook de slijtage van banden draagt bij aan fijnstof in de lucht. M+P onderzocht hoe de gemeente Amsterdam kan zorgen dat het verkeer met betere banden rijdt en hoe dat bijdraagt aan schonere lucht.

De slijtage van banden is een belangrijke bron van microplastics: slijtagedeeltjes die moeilijk afbreekbaar zijn. Behalve in bodem en water komt een deel van deze deeltjes ook als fijnstof (PM10 en PM2.5) in de lucht terecht.

De gemeente Amsterdam zet in op een schonere lucht door de emissies van het verkeer te elimineren. Voor elektrische auto's, maar ook voor moderne brandstofauto's, zijn de banden en remmen de voornaamste bron van fijnstof. Amsterdam wil daarom actie ondernemen om schonere banden op hun wegen te promoten. Zij vroegen aan M+P om te onderzoeken wat er technisch mogelijk is en wat dan goede handelingsopties zijn. 

De resultaten van het onderzoek zijn onlangs samengevat in het Tijdschrift Geluid. Het blijkt dat er grote verschillen zijn in de mate waarin banden slijten, óók tussen bekende 'premium' bandenmerken. Daarnaast zijn andere factoren van invloed, zoals het wegdek, de bandenspanning en het rijgedrag. Uit gesprekken met verschillende marktpartijen zijn bruikbare beleidsopties naar voren gekomen, waarmee Amsterdam handvatten krijgt om daadwerkelijk iets aan het probleem te doen, in samenwerking met bijvoorbeeld leasemaatschappijen en vakgarages.

 Het artikel is gepubliceerd in Tijdschrift Lucht van maart 2024 en te lezen via bijgevoegde link.