Rolweerstandsmeting (direct)

Heeft keuze voor wegdektype iets met duurzaamheid te maken?

Het wegdektype is van grote invloed op de rolweerstand van voertuigen. Een 'ruwer wegdek' geeft hogere rolweerstrand en dus meer brandstofverbruik en CO2-emissie. Meer dan 90% van de carbon-footprint van wegen wordt veroorzaakt door de emissie van de weggebruikers. Bij de keuze voor een bepaald wegdektype valt er dus nogal wat te beïnvloeden. Het is een thema waar wij al circa vijfien jaar onderzoek naar doen ... en waarvan de resultaten steeds interessanter en duidelijker worden.

10 oktober is de dag van de duurzaamheid. Er zijn allerlei activiteiten gepland voor allerlei doelgroepen. Wat kan een wegbeheerder beïnvloeden als het gaat om bijvoorbeeld de CO2-emissie van de weg? Veel! Bij de footprint van een weg wordt vaak gedacht aan de emissie die te maken heeft met de aanleg en het onderhoud van een wegverharding. Niet onbelangrijk voor de wegbeheerder, maar dan focussen we ons als samenleving niet op het belangrijkste onderdeel. De emissie bij aanleg en onderhoud betreft maar een fractie van de totale emissie van de infrastructuur. In 2011 hield Leif Wathne op de Betonwegendag in 's-Hertogenbosch over dit thema een boeiende presentatie 'Sustainability and pavements: are we focussing on the right things?'. Volgens Wathne betreft het aandeel van aanleg en onderhoud minder dan 2% van de hele energie footprint.