scherm

Deelname M+P aan inter-laboratory tests voor in-situ schermmetingen

Vorig jaar heeft M+P deelgenomen aan een internationale inter-laboratory test voor in-situ metingen aan geluidsschermen. Als enige Nederlandse deelnemende partij hebbben wij kunnen aantonen dat onze resultaten goed in lijn zijn met onze Europese collega's. 

Sinds enkele jaren bieden in-situ metingen een nieuwe mogelijkheid om de akoestische eigenschappen (isolatie, absorptie en diffractie) van geluidsschermen na plaatsing te meten. Het is hiermee mogelijk om te controleren of een scherm langs een weg of het spoor voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast is het geluidsveld waarin gemeten wordt meer representatief dan het diffuse geluidsveld in een nagalmkamer waarmee de eigenschappen oorspronkelijk bepaald werden.

De meetmethodes voor het in-situ bepalen van de akoestische eigenschappen van geluidsschermen zijn gestandaardiseerd in Europese normen. Het zijn complexe meetmethodes waarbij zowel in de uitvoering als in de analyse van de metingen nauwkeurig te werk moet worden gegaan voor een betrouwbaar resultaat. Om de resultaten van verschillende onderzoeksbureaus met elkaar te vergelijken is er door het Austrian Institute of Technology GmbH (AIT) in 2018 en in 2023 een inter-laboratory test georganiseerd. Tijdens deze tests is de isolatie en absorptie van vijf verschillende schermen bepaald door elf verschillende onderzoeksbureaus uit Europa. 

Inter-laboratory tests c.q. round robin onderzoek is belangrijk wanneer complexe meetmethodes worden gebruikt om producten te keuren. Niet alleen de meetmethodes voor het bepalen van schermeigenschappen maar ook de SPB- en CPX-meetsystemen moeten tweejaarlijks deelnemen aan vergelijkend onderzoek voordat deze betrouwbaar ingezet kunnen worden bij het toetsten geluidmaatregelen aan de bestekeisen. 

M+P heeft als enige Nederlandse partij aan beide inter-laboratory tests voor schermmetingen deelgenomen. De resultaten van de test die in 2023 heeft plaatsgevonden zijn inmiddels bekend gemaakt. Bij zowel de absorptie- als de isoloatiemetingen liggen onze resultaten goed in lijn met de gemiddelde resultaten van andere bureaus uit Europa. Het is goed om te zien dat ook bij deze complexere meetmethodes een betrouwbaar resultaat haalbaar is.