ouderenhuisvesting

Akoestiek belangrijk bij ouderenhuisvesting

Theodoor Höngens: "Met wat meer aandacht voor geluid en akoestiek in het ontwerpproces voor ouderenhuisvesting is veel te winnen. Met eenvoudige ingrepen kan de kwaliteit van leven sterk worden verbeterd."

Geluid en akoestiek zijn belangrijke aandachtspunten bij het ontwerp van gebouwen. De TU Eindhoven onderzoekt het welzijn van ouderenhuisvesting in relatie tot akoestiek. Wij adviseren instellingen over de layout van gebouwen en akoestische maatregelen.

Geluid wordt lawaai

Dat geluid en akoestiek belangrijke aandachtspunten zijn bij het ontwerp, de herbestemming of renovatie van gebouwen is bekend. Het is niet prettig te wonen aan een drukke weg of spoorlijn als er geen akoestische maatregelen zijn getroffen aan de gevel en het balkon aan de drukke zijde is gelegen. Je wilt immers rustig kunnen slapen en op je balkon of in je tuin kunnen ontspannen. Geluid wordt dan ervaren als lawaai. 

Extra aandacht bij ouderenhuisvesting

Bij ouderenhuisvesting is de aandacht voor geluid en akoestiek extra van belang. In deze gebouwen is er omwille van hygiene vaak een harde vloer- en wandafwerking, wat een 'harde' akoestiek tot gevolg heeft. Mensen moeten daardoor veel moeite doen elkaar te verstaan. Zeker omdat ouderen vaak een slechter gehoor hebben en gebruik maken van gehoortoestellen. Reden te meer om voldoende geluidsabsorberende materialen te gebruiken en aandacht te hebben voor een goede layout en indeling van de gemeenschappelijke ruimten en gangen. 

De ligging van woonvertrekken aan gemeenschappelijke gangen is gevoelig. De layout van de ruimten en de kwaliteit van de toegangsdeuren hebben invloed op de hoorbaarheid van geluiden vanuit de gang. Omwille van een goede privacy en het wooncomfort moeten daarin de goede keuzes worden gemaakt, zonder dat de veiligheid van bewoners en personeel daarbij in het geding raakt.

Ten slotte is een optimale geluidsisolatie van de gevels nodig, om het buitengeluid van auto's, treinen en bedrijvigheid voldoende te weren. Buitenruimten en balkons worden liefst gesitueerd in de luwte, zodat men daar rustig kan verblijven.

EenVandaag

EenVandaag (22 april 2014) is op bezoek bij de Technische Universiteit Eindhoven waar men onderzoek doet naar de akoestiek bij ouderenhuisvesting. Het nieuwsitem illustreert goed waar de schoen wringt.