infographic CO2 prestatie M+P q1 en q2 2021

Nieuw certificaat CO2-prestatieladder en aangescherpte duurzaamheidsdoelstellingen

In 2021 is M+P opnieuw gecertificeerd voor trede 5 van de CO2-Prestatieladder. Wij willen er alles aan doen om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming. Dit doen we niet alleen door te kijken naar onze eigen organisatie maar ook door in ons advieswerk de duurzaamste oplossingen aan te bieden.

Duurzaamheid zit bij ons in de mensen

Wij werken al bijna 50 jaar aan oplossingen voor een gezonde leefomgeving. Naast geluid, trillingen en luchtkwaliteit zijn duurzaamheid en CO2-reductie voor onze mensen vanzelfsprekende thema’s.

Wij hebben passie voor technische oplossingen die bijdragen aan een beter leefmilieu. In ons advieswerk bieden we daarom als het kan niet alleen de stilste, maar ook de duurzaamste oplossing aan.

Scherpere doelstellingen

Vanuit M+P hebben we in de afgelopen zes jaar dat we met de CO2-Prestatieladder werken, veel doelen verwezenlijkt. Ten opzichte van 2013 is onze uitstoot meer dan gehalveerd. Dit jaar hebben we nieuwe, aangescherpte doelen geformuleerd. Zo verlagen we onze jaarlijkse footprint in 2025 met nog eens 10% ten opzichte van 2019.

Verdere verduurzaming van onze gebouwen en een nieuwe manier van reizen

Thema's waar we goed op kunnen sturen krijgen de komende tijd extra aandacht. Zo zal ook het laatste conventionele verwarmingssysteem van onze kantoren worden aangepakt en vragen we in externe projecten en lezingen extra aandacht voor duurzamere oplossingen.

Dit jaar worden op alle vestigingen laadfaciliteiten beschikbaar gemaakt. Hiermee willen we onze medewerkers en klanten stimuleren om elektrisch te rijden. Voor zakelijke reizen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emissiearm vervoer. Als alternatief voor korte vluchten gebruiken we de trein.