kantoor

Geluidshinder op kantoor meetbaar verminderen

Met sensoren wordt in kantoren allerlei data geregistreerd om de werkomgeving energiezuiniger of comfortabeler te maken, en de werknemers productiever. Met name op het gebied van luchtkwaliteit en geluid is nog veel winst te behalen. Voor de luchtkwaliteit (IAQ) bestaan verschillende systemen om de luchtbehandeling aan te sturen en problemen op te sporen, zoals de ICR. Het meten van de akoestiek van een open kantoorvloer, zoals de nagalmtijd of de geluidsisolatie, is niet voldoende om te beoordelen of deze effectief gebruikt kan worden. Of er geconcentreerd kan worden gewerkt wordt ook bepaald door het (luidruchtige) gedrag. Wij maken het akoestische comfort inzichtelijk met sensoren die het geluidsniveau niet alleen registreren, maar ook beoordelen. Een vernieuwende methode die we inmiddels enkele jaren met succes toepassen voor het adviseren van effectieve maatregelen.

Al sinds de opkomst van Het Nieuwe Werken verdeelt ‘de open kantoorvloer’ werkend Nederland. Aan de ene kant zijn er de voordelen, zoals (effectiever) samenwerken doordat collega’s dichtbij elkaar zitten en ruimte- en tijdbesparing door flexwerk. Aan de andere kant wordt met name concentratieverlies benoemd. Grootschalige enquêtes van bijvoorbeeld Leesman en de Dutch Green Building Council wijzen geluid aan als één van de grootste bronnen van hinder op de werkvloer. Niet gek ook, want doordat onderling communiceren zo makkelijk is gemaakt zijn we, tegen de tijd dat we het einde van deze zin bereikt hebben, al drie keer afgeleid door een telefonerende of overleggende collega.

Geluid meten met MACH gedurende lange tijd…

Een goede kantoorindeling en de juiste bouwkundige voorzieningen zijn een belangrijke randvoorwaarde om een open kantoorvloer akoestisch prettig te maken. Wij zetten ons al jaren in om, naast advies, via publicaties en bijvoorbeeld het handboek Bouwfysische Kwaliteit Gebouwen richtlijnen mee te geven voor de inrichting van een comfortabele werkomgeving. Omdat het gedrag van medewerkers minstens zo belangrijk is als de hoeveelheid absorptiemateriaal die aanwezig is, monitoren we ook al ruim een decennium geluidsniveaus in open kantooromgevingen. Aangezien decibels de meeste mensen niet veel zeggen, hebben we in november 2016 de Mach methode gelanceerd, waarmee we de levendigheid op een kantoorvloer in kaart brengen.

Sindsdien gebruiken we deze methode om de geluidsomgeving op kantoren in beeld te brengen en ook real-time via ons portal mee te kijken. Daardoor is direct te zien of maatregelen invloed hebben, of wat die dag de rustige en levendige zones zijn. Zo zijn we via Healthy Workers betrokken bij een traject van Royal FloraHolland Aalsmeer, waarvoor onze sensoren een jaar lang geluidsniveaus monitoren op enkele kantoorvloeren. Hiermee is precies te zien welke maatregelen wel of geen effect hebben op het akoestisch comfort.

…of juist voor korte duur

Nu is niet altijd tijd voor langdurige metingen. Met kortdurende monitoring in combinatie met bouwkundige metingen is in enkele weken al vast te leggen hoe het geluidsniveau verandert. Zo hebben we in samenwerking met Ecophon het positieve effect van gedragsverandering en bouwkundige maatregelen in het callcenter van Fleurop gekwantificeerd. Ook bij KPN in Maastricht hebben we met onze Mach’s een trend kunnen ontdekken in hoge geluidsniveaus, om zo naar een oplossing toe te werken.