ARRoW on SNCF

Pijlsnel geluid, ruwheid en defecten van spoor meten met ARRoW

ARRoW is een afkorting van 'Acoustic Rail Recording on Wheels' en bestaat uit een meetsysteem op de trein en analysesoftware. Het meetsysteem meet het geluid en trillingen dicht bij de wielen van de trein, samen met de positie en snelheid. Het gemeten geluid is niet constant maar fluctueert door de veranderende eigenschappen het spoor waarover de trein rijdt. Door het geluid te meten kunnen we dus de verandering van de typische eigenschappen van het spoor, zoals railruwheid of defecten, in kaart brengen. Die informatie kan dan gebruikt worden voor diverse toepassingen.

Toepassingen

 • monitoring van het geslepen spoor als onderdeel van de geluidmaatregel railruwheidsbeheersing
 • vroegtijdig detecteren van golfslijtage
 • het vinden van testlocaties om geluidmetingen voor treinen te kunnen uitvoeren (volgens ISO 3095 en ISO 3381)
 • input leveren voor EU-geluidkartering
 • vroegtijdig detecteren van squats
 • aansturen van onderhoud op basis van de echte spoorconditie in plaats van periodiek onderhoud
 • identificeren van geluid 'hotspots' in steden en actie ondernemen voordat omwonenden gaan klagen

Eigenschappen

 • draagbaar: kan tijdelijk worden ingebouwd op bestaande voertuigen; een speciaal meetvoertuig is niet nodig
 • gebruiksvriendelijk: gebouwd met standaard componenten voor meetsysteem en intuïtieve software voor analyses
 • autonoom: geen energievoorziening of positie- of snelheidssignalen nodig van het voertuig
 • robuust: ingebouwde redundantie maakt het bijna onmogelijk dat een meting mislukt
 • betrouwbaar: wordt al bijna 10 jaar succesvol ingezet voor opdrachten in Nederland en de EU
 • breed inzetbaar: kan worden ingezet voor lightrail, conventioneel materieel en hogesnelheidsmaterieel

Wat krijg je?

 • Custom meetsysteem (data acquisitie hardware, meetcomputer, microfoons, versnellingsopnemers)
 • Analyse software: RailInspector

Daarnaast kunnen we optioneel nog de volgende aanvullende diensten leveren:

 • Training in-house of on-the-job: gebruik van meetsysteem en RailInspector
 • Ontwerp, vervaardiging en installatie van de aanvullende hardware om ARRoW te gebruiken op een voertuig van de klant
 • Advies over gebruik van de meetdata voor eigen toepassing
 • Ontwikkelen van aanvullende maatwerk softwaremodules specifiek naar klantwens (bijv. aanvullende analyses, koppeling met GIS etc.)

Meer informatie over ARRoW en een paar toepassingsvoorbeelden zijn te vinden in de (Engelstalige) brochure.

play-button
Werken met ARRoW en RailInspector
Downloads:
Arrow brochure