UIC rapport

UIC State of the Art Report on railway noise in Europe

“Rail is the most sustainable form of mass transport for both passengers and freight”. Dit is de eerste zin in het meest recente UIC state-of-the-art rapport voor railverkeersgeluid in Europa. Het rapport geeft informatie over wat er is bereikt op het gebied van spoorwegen sinds het laatste UIC state-of-the-art rapport, en over hoe toekomstige ontwikkelingen vorderen. 

In opdracht van de UIC Sustainability Unit hebben wij in nauwe samenwerking met ons zusterbedrijf Müller-BBM Rail Technology en leden van de UIC Noise and Vibration Sector het state-of-the-art rapport geschreven. Het rapport is in februari 2021 aan het publiek gepresenteerd. 

Waarom een nieuw state-of-the-art rapport? 

De UIC streeft ernaar om de recente ontwikkelingen op het gebied van geluids- en trillingsproblematiek langs spoorwegen regelmatig onder de aandacht te brengen. Het vorige state-of-the-art rapport over railverkeerslawaai in Europa dateert uit 2016. Sindsdien zijn er verschillende belangrijke verbeteringen doorgevoerd in de geluidsreductie van Europese spoorwegnetten.  

Belangrijke wijzigingen zijn onder meer de herziening van de Europese technische specificaties (TSI), de publicatie van de Europese Green Deal, de WHO-richtlijnen voor omgevingslawaai en het rapport over omgevingslawaai in Europa van het Europees Milieuagentschap. Bovendien hebben spoorwegexploitanten, infrastructuurbeheerders en andere belanghebbenden de afgelopen jaren hun onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van geluidmaatregelen kunnen delen. Vanwege al deze ontwikkelingen, heeft UIC besloten om een webinar te organiseren en een nieuw rapport te publiceren om deze nieuwe informatie breed te publiceren.  

Het nieuwe rapport beschrijft de recente ontwikkelingen op het gebied van spoorweglawaai en geeft een overzicht van de activiteiten die de spoorsector onderneemt om enerzijds de geluidssituatie op het spoor te verbeteren en anderzijds voor te bereiden op de toekomstige toename van het verkeer. 

Voor wie is het rapport? 

Het rapport behandelt het brede onderwerp spoorweglawaai: We gaan in op technische kwesties, geluidsmaatregelen, kosten en gevolgen voor de gezondheid en op Europees en nationaal beleid. Het rapport geeft een diepgaande inleiding over alle aspecten van dit onderwerp. Het rapport heeft vier doelgroepen: 

  • Beleidsmakers die meer willen weten over technische kwesties en over zorgen van de sector met betrekking tot EU-beleid. 
  • Technici, die geïnteresseerd zijn in beleid en wetgeving en hun kennis willen actualiseren met de huidige stand van zaken. 
  • Ervaren lezers die actuele onderwerpen gezamenlijk in een document willen kunnen vinden en deze informatie verder willen ontwikkelen. 
  • Voor degenen die nieuw zijn op het gebied van spoorweglawaai en die graag een diepgaand begrip van het onderwerp willen krijgen. 

Hoe is het rapport tot stand gekomen? 

Europese oplossingen voor spoorweglawaai vragen dat de situatie in alle landen afzonderlijk wordt bekeken. Om het state-of-the-art rapport te schrijven, voerden we een uitgebreide literatuurstudie uit. We lazen congresverslagen en wetenschappelijke tijdschriften maar ook position papers en communicatie van beleidsmakers. Het bleek uiteraard niet mogelijk om alle antwoorden te vinden in de literatuur. Daarom hebben we tijdens het schijven van het rapport nauwe relaties opgebouwd met de Europese leden van de UIC. Hierdoor kon er makkelijk informatie voor dit rapport uitgewisseld worden en was verificatie van de informatie in het literatuuronderzoek mogelijk. De kerngroep van de Noise and Vibration Sector heeft het schrijfproces aangestuurd en de conceptversies van het rapport beoordeeld. Bovendien verzamelden de leden van de kerngroep aanvullende informatie en suggesties van de vertegenwoordigers van de Europese Commissie, CER en andere belanghebbenden. Door deze feedback zijn we erin geslaagd om aanbevelingen te analyseren, om alle informatie samen te vatten en om alle verschillende meningen samen te voegen. Ten slotte werd deze uitgebreide studie gepubliceerd als een state-of-the-art rapport, goedgekeurd door de Europese spoorwegen. In een tijd waarin fysieke ontmoetingen helaas onmogelijk zijn vanwege de pandemie, zijn UIC en wij trots dat we samen dit rapport hebben opgeleverd en aan het geïnteresseerde publiek hebben gepresenteerd. 

Waar kunt u het rapport vinden? 

Het rapport is gepresenteerd gedurende het tweedaagse UIC Railway Noise webinar. Als u het rapport nog niet hebt gedownload of u heeft het webinar gemist, bekijk dan onderstaande links en het YouTube kanaal van UIC.