Passage trein trillingen

Trillingsmetingen conform de SBR richtlijnen

Wij hebben ruime ervaring met het meten van trillingen volgens de SBR richtlijnen, voor schade aan gebouwen, hinder voor personen en storingen aan gevoelige apparatuur. De metingen zijn een vertrekpunt voor advies voor maatregelen bij de trillingsbron of in het gebouw.

Richtlijnen

De SBR heeft drie meet- en beoordelingsrichtlijnen uitgegeven met betrekking tot trillingen. Dit zijn:

  • deel A: Schade aan gebouwen;
  • deel B: Hinder voor personen in gebouwen;
  • deel C: Storing aan apparatuur;

Hierin staat omschreven hoe trillingsmetingen moeten worden uitgevoerd en aan welke eisen apparatuur moet voldoen. Bovendien geven de delen A en B grenswaarden met betrekking tot schade en hinder. De SBR richtlijnen zijn inmiddels algemeen geaccepteerd als beoordelingskader voor trillingen.

Langer meten is belangrijk

Ook de meettijd is belangrijk. Vooral langs het spoor en bij wegverkeer zijn het vaak maar enkele passages van bijvoorbeeld goederentreinen of vrachtwagens die de echte pieken veroorzaken. Die wil je met de meting wel registreren. Meten in een te kort tijdsbestek geeft het risico deze gebeurtenissen te missen. Wij meten dan ook bij voorkeur gedurende minimaal een week. Dan wordt ook duidelijk wat het verschil is tussen de verschillende etmaalperiodes en tussen werkdagen en het weekeinde.

In die gevallen waar het niet mogelijk is langere tijd te meten zijn we kritisch op de meetresultaten. Deze worden statistisch verwerkt volgens de richtlijn waarmee het meetresultaat met de onzekerheid vanwege de korte meetduur wordt gecorrigeerd.