Truck PIEK

Kansen voor geluidarme reinigingsvoertuigen

Wij waren aanwezig op de Reinigings DemoDagen (RDD) op het RDW testterrein bij Lelystad. Op 29 en 30 mei 2013 kwamen producenten en leveranciers van allerhande reinigingsvoertuigen uit binnen en buitenland bij elkaar om hun producten te tonen. Van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hybride huisvuilverzameling tot standaard veegborstel, alles werd uitvoerig gedemonstreerd.

Al dat reinigingsgeweld kan in stedelijke omgeving gemakkelijk voor geluidhinder zorgen. Uit voorbeelden met glasinzamelvoertuigen weten we dat gemeenten soms specifieke eisen stellen aan geluidarme reinigingsvoertuigen.

De kleine reinigingsvoertuigen (vegen, laden, schuiven) hebben meestal een elektrische aandrijving. Echte problemen met geluid zijn er van deze voertuigen niet te verwachten. Anders wordt het bij veeg- en zuigwerkzaamheden. Aan de hoge geluidniveaus (bijvoorbeeld van kolkenzuigers) zijn nog geen generieke grenzen gesteld. Hier ligt nog een mooie uitdaging!

Voor stedelijke distributie en bij laden en lossen zijn wel geluideisen geformuleerd. Stille voertuigen en/of processen die hieraan voldoen zijn te herkennen aan het PIEK-certificaat. Quiet-trucks voldoen daarnaast aan strenge geluideisen bij rijden, remmen en optrekken.