Trailervergelijk

Internationaal vergelijk van geluidmeetsystemen voor wegmetingen

Op 16 en 17 mei 2017 vonden internationale Round Robin Testen plaats voor de SPB- en CPX-meetmethode. Wij hebben met twee van onze vier beschikbare SPB-systemen en twee van onze drie CPX-systemen deelgenomen.

Het is vrij gebruikelijk om complexe meetsystemen aan goede vergelijkingsmetingen te onderwerpen. Het is immers lastig om voor een dergelijk systeem op een andere manier vast te stellen of deze aan de nauwkeurigheids- en kwaliteitseisen voldoet. Een geluidniveaumeter of microfoon kan gekalibreerd worden waarna de kalibrerende instantie een certificaat uitgeeft. Voor een compleet meetsysteem is dat lastiger. Bovendien wordt bij een vergelijkende meting niet alleen de vergelijkbaarheid van het systeem gecontroleerd, maar ook de wijze waarop de operators het systeem gebruiken.

Bij het schrijven van een ISO-norm wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met eventuele factoren die invloed op de eindresultaten kunnen hebben. Om de mogelijke verschillen tussen de ontworpen meetsystemen in kaart te brengen worden (internationale) vergelijkingsmetingen georganiseerd. Aan een dergelijke Round Robin Test (RRT) mogen partijen vrijwillig deelnemen. Na deelname en goedkeuring van de resultaten krijgt de deelnemer een certificaat van deelname. Opdrachtgevers kunnen om een dergelijk certificaat vragen voordat ze opdracht verlenen aan een partij om een meting uit te laten voeren.