Piek

Geluidloos lossen in het kader van het PIEK keurmerk

Topsector Logistiek en Connekt zijn gestart met het project “Geluidloos lossen”. Het doel van dit project is om te achterhalen welke geluidsniveaus voorkomen tijdens het bevoorraden van retailbedrijven en welke activiteiten precies leiden tot hinder bij omwonenden. Wij verrichten de geluidsmetingen bij dit project. Vervolgens wordt gekeken welke technologieën beschikbaar zijn om het geluidsniveau te reduceren. Deze geluidsreducerende voorzieningen worden in de praktijk gebracht, waarna het effect zal worden gemeten.

In Nederland is al geruime tijd aandacht voor de problematiek rondom het laden en lossen in binnenstedelijke gebieden. Om filedruk te vermijden willen veel retailbedrijven en gemeentes de bevoorrading uitbreiden tot de zogenaamde dagrand. Geluidshinder kan worden verminderd door het toepassen van distributiemiddelen die voldoen aan het PIEK keurmerk. In dat kader zijn al veel oplossingen bedacht die de geluidsoverlast bij het laden en lossen moeten terugbrengen. Zo zijn er stille koelmotoren, fluistertrucs, GEOfencing apps, geluidsarme losmiddelen (zoals stille karren) en vloer- en wandisolatie ontwikkeld.

In de praktijk blijkt echter nog vaak dat geluidsregels de uitrol van dagranddistributie in de weg staan. Dit is voor Topsector Logistiek en Connekt de aanleiding om het vraagstuk nog eens onder de loep te nemen. Deelnemers aan het project zijn onder andere supermarktorganisatie Plus en logistiek dienstverlener Simon Loos. Binnen beide organisaties wordt breed ingezet op middelen om de geluidsoverlast tijdens het logistieke proces te beperken.

De eerste metingen van het project zijn inmiddels door ons uitgevoerd. De resultaten die volgen uit het project geluidloos lossen zullen naar verwachting begin 2017 gepubliceerd worden.