kantoor

Een comfortabele werkplek? Negeer de mannen!

Mannen en vrouwen worden als volkomen gelijk beschouwd. Dat dat ze dat niet zijn weet iedereen. Als het om binnenklimaat gaat, blijken er hier en daar nog wel wat verschillen tussen de seksen te bestaan. Vrouwen zijn kritischer blijkt uit onderzoek. Als de kantooromgeving als comfortabel wordt ervaren door vrouwen zit je ook voor mannen goed. Hoe zit dat nou precies?

Open kantoortuin goed voor vrouwen

Vooropgesteld: de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn in de regel klein. Maar ze  bestaan wel, vooral op het gebied van acceptatie van geluid en het thermisch comfort. Die acceptatie kun je meten aan de hand van het  aantal conflicten over bijvoorbeeld geluid bij verschillende kantoortypen (open kantoortuin, besloten kantoor, flexwerkplekken, etc.). Mannen belanden in alle kantoortypen in ongeveer evenveel conflicten. Vrouwen hebben in open kantoortuinen aanzienlijk minder conflicten. Flexibele werkplekken zorgen bij hen juist voor meer conflicten [Danielsson et al.].

Ontwerp kantoren voor vrouwen

Hoewel vrouwen minder conflicten ondervinden als gevolg van geluid, ervaren ze in alle gevallen wel meer last van geluid. Dit geldt ook voor temperatuur: bij mannen wordt de prestatie sterker beïnvloed door hoge of lage temperaturen, maar bij vrouwen zijn gemiddeld meer klimaatgerelateerde klachten aanwezig [Wyon].

Vrouwen beoordelen ook de luchtkwaliteit in een kantoor kritischer. Vrouwen lijken dus gevoeliger te zijn voor afwijkingen van het ideale binnenklimaat. Als er mogelijkheden zijn om het binnenklimaat te beïnvloeden gebruiken ze deze vaker dan mannen. Deze kritische houding ten opzichte van hun werkomgeving komt mogelijk doordat vrouwen zich gemiddeld meer dan mannen bezig houden met hun gezondheid [Witterseh et al.].

Is dit nuttig om te weten?

Wellicht. Het betekent dat vrouwen wel eens een veel belangrijker ijkpunt zouden kunnen zijn dan mannen voor het ontwerp van een comfortabele werkomgeving. Zij zijn kritischer over het binnenklimaat en beïnvloeden daarmee de ervaring van het comfort binnen een afdeling. De kans is groot dat wanneer vrouwen tevreden zijn met het binnenklimaat, de mannen ook tevreden zijn. Daarnaast is van belang voor ieders tevredenheid om de mogelijkheid te bieden om individueel de temperatuur, het geluidsniveau of de ventilatie te beïnvloeden.