Meetprojecten

Denk groot bij meetprojecten

"Meten is weten" en "Een goede voorbereiding is het halve werk". Hoe kunnen meetvariaties en onzekerheden bij omvangrijke projecten beperkt worden?

Veelbelovende, innovatieve geluidoplossingen krijgen regelmatig de kans om hun werking in de praktijk te bewijzen. Er wordt een pilotproject opgestart waarbij het effect van de maatregel met metingen vastgesteld moet worden. De innovatieve maatregel wordt dan vergeleken met een referentiesituatie zonder maatregelen.

Bij M+P denken we dan graag groot. Om het effect van de maatregel goed en nauwkeurig in kaart te brengen maken we gebruik van de beste apparatuur. Maar daar houdt het niet op. Wij willen graag alle mogelijke effecten goed in kaart brengen. Dit betekent dat bij een dergelijk pilotproject wij, letterlijk en figuurlijk, alles uit de kast trekken.

Wij hebben een team met een kritische blik en veel ervaring met omvangrijke meetprojecten. Heeft u een idee, dan kunnen wij met u meedenken voor de optimale inrichting van de proeflocatie. Bij het opstellen van het meetplan brengen we de mogelijke variaties in kaart. Zodra het meetplan klaar is kunnen wij, indien noodzakelijk, op korte termijn de metingen uitvoeren en analyseren. De mensen, ervaring én apparatuur hebben we immers in huis.