stalen spoorbrug

De impactbeheersing van een stalen brug - een expertise van M+P

Een gedegen expertise in het geluid, of de geluidhinder, van stalen bruggen en de inzet van zelf ontwikkelde onbemande monitoringsystemen. Met deze combinatie biedt M+P haar klanten begrijpelijk inzicht in de problematiek van geluidoverlast die deze bruggen veroorzaken én goed onderbouwd advies omtrent maatregelen(onderzoek) om deze problemen in de toekomst te voorkomen of verminderen. 

Betekenis geven aan data 

Door de jaren heen hebben we veel ervaring opgebouwd met stalen bruggen. We weten dat er een grote hoeveelheid data nodig is om een duidelijke context aan metingen te kunnen geven. Een traditionele meting op een bepaalde plek en tijd is snel en eenvoudig uit te voeren, maar het blijft een momentopname. Daarom zetten we het door ons zelf ontwikkelde meetsysteem Yasmin in, dat naar believen kan worden uitgerust met alle meetapparatuur die relevant is voor het monitoren van zo’n brug. Naast het meten van het geluidsniveau, trillingen en snelheid, behoort ook het incalculeren van weersinvloeden en het doorsturen van camerabeelden tot de mogelijkheden. Dit systeem verzamelt non-stop en onbemand data en is vanaf een afstand te besturen. Het biedt alle tools om context te kunnen geven aan de hinder die de omwonenden van een stalen brug ervaren.