CO2 emissie q1+q2 2022

CO2 prestatie MBBM-NL en M+P Q1+Q2 2022

Halfjaarcijfers 2022:

Zoals verwacht: Lichte stijging CO2 emissie door toename reiskilometers.

Duurzaamheid zit bij ons in de mensen

Wij werken al bijna 50 jaar aan oplossingen voor een gezonde leefomgeving. Naast geluid, trillingen en luchtkwaliteit zijn duurzaamheid en CO2-reductie voor onze mensen vanzelfsprekende thema’s.

Wij hebben passie voor technische oplossingen die bijdragen aan een beter leefmilieu. In ons advieswerk bieden we daarom als het kan niet alleen de stilste, maar ook de duurzaamste oplossing aan.

Scherpere doelstellingen

Vanuit M+P hebben we sinds we met de CO2-Prestatieladder werken, veel doelen verwezenlijkt. Ten opzichte van 2013 is onze uitstoot meer dan gehalveerd. In 2021 hebben we nieuwe, aangescherpte doelen geformuleerd. Zo verlagen we onze jaarlijkse footprint in 2025 met nog eens 10% ten opzichte van 2019.

Verdere verduurzaming van onze gebouwen en een nieuwe manier van reizen

Thema's waar we goed op kunnen sturen krijgen de komende tijd extra aandacht. Zo zal ook het laatste conventionele verwarmingssysteem van onze kantoren worden aangepakt en vragen we in externe projecten en lezingen extra aandacht voor duurzamere oplossingen.

In 2022 wordt de verduurzaming van de verwarming van het kantoor in Aalsmeer in gang gezet. Na de renovatie van het dak is het mogelijk om zonnepanelen te plaatsen. De opgewekte stroom wordt gebruikt voor het te installeren hybride verwarmingssysteem.