CO2 footprint 2022

CO2 prestatie MBBM-NL en M+P 2022

Jaarcijfers 2022:

Zoals verwacht: Lichte stijging CO2 emissie door toename reiskilometers.

Duurzaamheid zit bij ons in de mensen

Wij werken al ruim 50 jaar aan oplossingen voor een gezonde leefomgeving. Naast geluid, trillingen en luchtkwaliteit zijn duurzaamheid en CO2-reductie voor onze mensen vanzelfsprekende thema’s.

Wij hebben passie voor technische oplossingen die bijdragen aan een beter leefmilieu. In ons advieswerk bieden we daarom als het kan niet alleen de stilste, maar ook de duurzaamste oplossing aan.

Scherpere doelstellingen

Vanuit M+P hebben we sinds we met de CO2-Prestatieladder werken, veel doelen verwezenlijkt. Ten opzichte van 2013 is onze uitstoot meer dan gehalveerd. In 2021 hebben we nieuwe, aangescherpte doelen geformuleerd. Zo verlagen we onze jaarlijkse footprint in 2025 met nog eens 10% ten opzichte van 2019.

Verdere verduurzaming van onze gebouwen en een nieuwe manier van reizen

Thema's waar we goed op kunnen sturen krijgen de komende tijd extra aandacht. In 2023 wordt de verduurzaming van de verwarming van het kantoor in Aalsmeer in gang gezet door over te stappen op een hybride verwarmingssysteem. Daarnaast worden op beide locaties zonnepanelen geplaatst en wordt de eerste diesel bedrijfsauto vervangen door een elektrische bus.