Klaverblad

100.000 hectare bosstroken langs (snel)wegen reduceren tot 3 Mton CO2 emissie van wegverkeer

Op 26 oktober 2016 is de Nationale Klimaattop 2016 gehouden, deze stond in het teken van concrete acties. Let’s bring Paris home! Wij waren erbij. Klimaat en CO2-reductie zijn thema’s die ons na aan het hart liggen.

Het wegdek beïnvloedt brandstofverbruik

Als bedrijf zijn wij gecertificeerd voor het hoogste niveau 5 op de CO2 Prestatieladder, maar we doen ook veel onderzoek naar (inter)nationale mogelijkheden voor CO2 reductie. Zo zijn wij bijvoorbeeld nauw betrokken bij het onderzoek naar de invloed van wegdekken en infrastructuur op de CO2 emissie van wegverkeer. Bij de aanleg van wegdekken is lage-temperatuur-asfalt een interessante optie. Veel belangrijker dan de CO2 besparing bij aanleg is de besparing tijdens het gebruik van het wegdek. Wij hebben meerdere onderzoeken gedaan waaruit is gebleken dat extreme wegdekken tot wel 10% verschil kunnen geven in het brandstofverbruik van personenauto’s. Goede wegdekken geven tot 3% reductie ten opzicht van standaard wegdekken. De te verwachten besparing voor vrachtwagens wordt momenteel in opdracht van Rijkswaterstaat onderzocht. Er wordt ook gewerkt aan een (energie) label voor wegdekken, zodat voor beheerders inzichtelijk is wat een bepaalde keuze voor het klimaat oplevert.

Effect van begroeiing en bos

Een interessant neveneffect dat we bij onze experimenten vinden is het effect van begroeiing en bos naast de weg op brandstofverbruik. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan een voertuig dat op een weg in het bos rijdt ruim 10% minder brandstof verbruiken dan op een vergelijkbare weg in de (winderige) polder. Fietsende scholieren weten het natuurlijk al lang: wind heb je altijd tegen, ’s morgens èn ’s middags, ook al is die wind niet eens gedraaid. Is dat niet gek? Nee, helemaal niet. Het geheim zit hem in de zijwind. Die heb je op de heenweg van links en op de terugweg van rechts. Maar het blijft zijwind. En die zijwind geeft een extra weerstand, die wegvoertuigen alleen kunnen overwinnen ten koste van extra brandstofverbruik en CO2 emissie. Het mooie van bos langs de weg is dat het de zijwind reduceert en daardoor de CO2 emissie van wegverkeer reduceert. Tot ruim 10% dus.

Plan Staatsbosbeheer kan meer opleveren

Op de Klimaattop zal Staatsbosbeheer een plan presenteren om 100.000 hectare extra bos aan te planten. 100.000 hectare klinkt tamelijk ambitieus, dat is een oppervlak ter grootte van het IJsselmeer. Maar stel nu eens dat we die 100.000 hectare als groenstroken langs de doorgaande (spoor)wegen aanleggen. De totale lengte in Nederland aan rijks- provinciale- en spoorwegen is ongeveer 20.000 km. Dat betekent aan weerszijde een houtwal van 25 meter. Dat klinkt niet eens zo futuristisch. Sterker nog bij onze oosterburen is dit heel normaal. Veel doorgaande wegen hebben daar een dergelijke houtwal. Landschappelijk erg fraai. Menig Nederlander die over de Autobahn door het Ruhrgebied rijdt denkt dat hij door een bosgebied rijdt. Zouden de Duitsers zich realiseren dat ze hiermee misschien wel 10% van de CO2 emissie van het wegverkeer reduceren ten opzichte van hun westerburen in de polder? Voor Nederland zou dit gaan om een reductie van 3 Megaton CO2 per jaar. Een mooie bonus op de ene Megaton die Staatsbosbeheer berekent voor het CO2 bergend vermogen van de nieuw aan te leggen bossen. Bovendien zijn houtwallen rond de doorgaande wegen ook goed voor andere milieuwinst, zoals de afvang van fijnstof. Tevens hebben Belgische collega’s onderzocht dat houtwallen een geluidreductie tot 6 dB kunnen geven. Dat is wel erg veel win-win-win. Dat vraagt om concrete actie...

Downloads:
Bosrevue