Onze bijdragen

We dragen graag bij aan de ontwikkelingen in ons vakgebied. Je komt ons tegen op workshops, symposia, congressen, in de pers en in wetenschappelijke tijdschriften.

Geluidschermen: integraal beoordelen

Auteur(s):
A.A.A. Peeters
Jaar:
2010
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2010)

Study of the road traffic noise prediction method applicable to low-noise road surfaces

Auteur(s):
K. Tsukui, Y. Oshino, G.J. van Blokland, H. Tachibana
Jaar:
2010
Gepubliceerd in:
Acoustical Science and Technology nr. 31, p. 102-112, Acoustical Society of Japan, Tokyo (2010)

Aanpak booggeluid op emplacementen

Auteur(s):
E. Nieuwenhuizen
Jaar:
2010
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2010)

Prognose van bouwlawaai en trillingen zinvol

Auteur(s):
ing. C.J.M. Burgmeijer
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Blad Geluid nr.3 september 2009

Sound propagation on a high-pressure gas pipe

Auteur(s):
Rolf Schirmacher, Robert Baars
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
The Journal of the Acoustical Society of America , 06/2008; 123(5):3172. DOI:10.1121/1.2933244

Niet alle straatstenen maken lawaai

Auteur(s):
J. Hooghwerff, R.C.L. van Loon
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Tijdschrift Geluid nr. 2, p. 25-27, Kluwer, Alphen a/d Rijn (2009)

Schoolgebouwen kunnen beter met een goed akoestisch ontwerp

Auteur(s):
Theodoor Höngens, Sara Persoon
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2009)

Zoneringen tegen het licht

Auteur(s):
S.N. Hoogzaad, R.A.O. Gijsel
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2009)

The selection of new reference test tyres for use with the CPX method, to be specified in ISO/TS 11819-3

Auteur(s):
P. Morgan, U. Sandberg, G.J. van Blokland, W. Schwanen
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Internoise nr. 796, Ottawa (CA) (2009)

Measuring and calculating turbine noise immission in the Netherlands

Auteur(s):
S.N. Hoogzaad
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
IEA Wind Expert Meeting Sound Propagation models (2009)

Schaalsprong in geluidreductie met stille wegdekken

Auteur(s):
W. Schwanen, B.H.P.A.M. The
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Land en Water nr. 1/2, p. 32-33, BDU, Barneveld (2009)

Wet geluidhinder: 30 jaar oud en nog steeds verrassend!

Auteur(s):
R.A.O. Gijsel, E. Nieuwenhuizen, S.N. Hoogzaad
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Tijdschrift Geluid nr. 2, p. 18-21, Kluwer, Alphen a/d Rijn (2009)

Meetapparatuur voor luchtkwaliteit - Wat heeft M+P in huis?

Auteur(s):
J. Hooghwerff, C.C. Tollenaar, W.J. van der Heijden
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
M+P brochure, Vught (2009)

Kijken naar dB's en euro's bij keuze stil wegdek

Auteur(s):
A.A.A. Peeters, R.C.L. van Loon
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Land en Water nr. 7, BDU, Barneveld (2009)

Handreiking geluidberekeningen 30 km/uur wegen

Auteur(s):
J. Hooghwerff, M. Eijbersen
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Geluidnieuws nr. 2, Utrecht (2009)

Publicatie geeft ondersteuning bij keuze stil wegdek

Auteur(s):
G.J. van Blokland, R.C.L. van Loon, J. Groenendijk
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Land en Water - special wegenbouw, p. 67-69, BDU, Barneveld (2009)

CROW publiceert handreiking elementenverhardingen

Auteur(s):
R.C.L. van Loon, M. Eijbersen
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Geluidnieuws nr. 4, Utrecht (2009)

Road traffic noise of expansion joints - Get a grip on it

Auteur(s):
W.J.A. van Vliet, J. Hooghwerff, N. Booij, R.C.L. van Loon
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
NAG/DAGA, p. 506-509, Rotterdam (2009)

Wegdek en luchtkwaliteit - Sproeien / reinigen als maatregel tegen PM10

Auteur(s):
J. Hooghwerff, B.H.P.A.M. The
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2009)

Additional sound emission provisions in new European type approval method for exterior noise of road vehicle

Auteur(s):
B.J.F. Kortbeek, D.F. de Graaff, D. Welkers, G.J. van Blokland
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Internoise nr. 903, Ottawa (CA) (2009)

Road surface effects on PM10

Auteur(s):
G.J. van Blokland, J. Hooghwerff, C.C. Tollenaar
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
IPL conference - Air Quality alongside motorways, Rotterdam (2009)

Het reken- en meetvoorschrift voor windturbines 2010 (concept)

Auteur(s):
E. Nieuwenhuizen
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2009)

Zijn luchtmaatregelen objectief te beoordelen? - Ervaringen meten- en beoordelen in praktijk

Auteur(s):
J. Hooghwerff, C.C. Tollenaar
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2009)

Naar een nieuw reken- en meetvoorschrift voor windturbines

Auteur(s):
E. Nieuwenhuizen
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
lezing Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM), Utrecht (2009)

Effect of (optimised) noise barriers on air quality - Test Site IPL A28

Auteur(s):
J. Hooghwerff, C.C. Tollenaar, W.J. van der Heijden
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
IPL conference - Air Quality alongside motorways, Rotterdam (2009)