Onze bijdragen

We dragen graag bij aan de ontwikkelingen in ons vakgebied. Je komt ons tegen op workshops, symposia, congressen, in de pers en in wetenschappelijke tijdschriften.

Study of the road traffic noise prediction method applicable to low-noise road surfaces

Auteur(s):
K. Tsukui, Y. Oshino, G.J. van Blokland, H. Tachibana
Jaar:
2010
Gepubliceerd in:
Acoustical Science and Technology nr. 31, p. 102-112, Acoustical Society of Japan, Tokyo (2010)

Aanpak booggeluid op emplacementen

Auteur(s):
E. Nieuwenhuizen
Jaar:
2010
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2010)

Afwegingskader bepalen lokale luchtkwaliteit

Auteur(s):
C.C. Tollenaar, R.V. Trommel
Jaar:
2010
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2010)

Prognose van bouwlawaai en trillingen zinvol

Auteur(s):
ing. C.J.M. Burgmeijer
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Blad Geluid nr.3 september 2009

Sound propagation on a high-pressure gas pipe

Auteur(s):
Rolf Schirmacher, Robert Baars
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
The Journal of the Acoustical Society of America , 06/2008; 123(5):3172. DOI:10.1121/1.2933244

Niet alle straatstenen maken lawaai

Auteur(s):
J. Hooghwerff, R.C.L. van Loon
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Tijdschrift Geluid nr. 2, p. 25-27, Kluwer, Alphen a/d Rijn (2009)

Schoolgebouwen kunnen beter met een goed akoestisch ontwerp

Auteur(s):
Theodoor Höngens, Sara Persoon
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2009)

Zoneringen tegen het licht

Auteur(s):
S.N. Hoogzaad, R.A.O. Gijsel
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2009)

The selection of new reference test tyres for use with the CPX method, to be specified in ISO/TS 11819-3

Auteur(s):
P. Morgan, U. Sandberg, G.J. van Blokland, W. Schwanen
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Internoise nr. 796, Ottawa (CA) (2009)

Measuring and calculating turbine noise immission in the Netherlands

Auteur(s):
S.N. Hoogzaad
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
IEA Wind Expert Meeting Sound Propagation models (2009)

Schaalsprong in geluidreductie met stille wegdekken

Auteur(s):
W. Schwanen, B.H.P.A.M. The
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Land en Water nr. 1/2, p. 32-33, BDU, Barneveld (2009)

Wet geluidhinder: 30 jaar oud en nog steeds verrassend!

Auteur(s):
R.A.O. Gijsel, E. Nieuwenhuizen, S.N. Hoogzaad
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Tijdschrift Geluid nr. 2, p. 18-21, Kluwer, Alphen a/d Rijn (2009)

Meetapparatuur voor luchtkwaliteit - Wat heeft M+P in huis?

Auteur(s):
J. Hooghwerff, C.C. Tollenaar, W.J. van der Heijden
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
M+P brochure, Vught (2009)

Kijken naar dB's en euro's bij keuze stil wegdek

Auteur(s):
A.A.A. Peeters, R.C.L. van Loon
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Land en Water nr. 7, BDU, Barneveld (2009)

Handreiking geluidberekeningen 30 km/uur wegen

Auteur(s):
J. Hooghwerff, M. Eijbersen
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Geluidnieuws nr. 2, Utrecht (2009)

Publicatie geeft ondersteuning bij keuze stil wegdek

Auteur(s):
G.J. van Blokland, R.C.L. van Loon, J. Groenendijk
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Land en Water - special wegenbouw, p. 67-69, BDU, Barneveld (2009)

CROW publiceert handreiking elementenverhardingen

Auteur(s):
R.C.L. van Loon, M. Eijbersen
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Geluidnieuws nr. 4, Utrecht (2009)

Road traffic noise of expansion joints - Get a grip on it

Auteur(s):
W.J.A. van Vliet, J. Hooghwerff, N. Booij, R.C.L. van Loon
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
NAG/DAGA, p. 506-509, Rotterdam (2009)

Wegdek en luchtkwaliteit - Sproeien / reinigen als maatregel tegen PM10

Auteur(s):
J. Hooghwerff, B.H.P.A.M. The
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2009)

Additional sound emission provisions in new European type approval method for exterior noise of road vehicle

Auteur(s):
B.J.F. Kortbeek, D.F. de Graaff, D. Welkers, G.J. van Blokland
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Internoise nr. 903, Ottawa (CA) (2009)

Road surface effects on PM10

Auteur(s):
G.J. van Blokland, J. Hooghwerff, C.C. Tollenaar
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
IPL conference - Air Quality alongside motorways, Rotterdam (2009)

Zijn luchtmaatregelen objectief te beoordelen? - Ervaringen meten- en beoordelen in praktijk

Auteur(s):
J. Hooghwerff, C.C. Tollenaar
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2009)

Naar een nieuw reken- en meetvoorschrift voor windturbines

Auteur(s):
E. Nieuwenhuizen
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
lezing Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM), Utrecht (2009)

Effect of (optimised) noise barriers on air quality - Test Site IPL A28

Auteur(s):
J. Hooghwerff, C.C. Tollenaar, W.J. van der Heijden
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
IPL conference - Air Quality alongside motorways, Rotterdam (2009)

Het reken- en meetvoorschrift voor windturbines 2010 (concept)

Auteur(s):
E. Nieuwenhuizen
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2009)