Onze bijdragen

We dragen graag bij aan de ontwikkelingen in ons vakgebied. Je komt ons tegen op workshops, symposia, congressen, in de pers en in wetenschappelijke tijdschriften.

Meten en rekenen luchtkwaliteit: de ervaringen na ruim een jaar

Auteur(s):
I. Verstappen, J. Hooghwerff
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
Tijdschrift Lucht nr. 3, p. 19-22, SDU, Den Haag (2008)