Koelvrachtwagen

Onderzoek geluidoverlast door koelmotoren in de vrachtautocabine

Samen met vhp human performance voeren we in opdracht van het Sectorinstituut Transport en Logistiek onderzoek uit naar de geluidoverlast door koelmotoren in de slaapacabine. Er worden interviews afgenomen en geluidmetingen gedaan om de hinder tijdens de nachtrust in de cabine in kaart te brengen.

Chauffeurs van koeltransport ervaren tijdens de (nacht)rust veel geluidhinder van het koelsysteem van de lading. De koelmotor bevindt zich vaak dichtbij het bed in de slaapcabine. Wanneer de parkeerplaats geen speciale stroomaansluiting heeft voor de koeling, draait niet alleen de compressor maar ook de dieselmotor de hele nacht.

Aanleiding genoeg voor de werkgevers- en werknemersorganisaties om een onderzoek te starten naar deze hinder. Het onderzoek bestaat uit het afnemen van interviews en het uitvoeren van geluidmetingen in de cabine. Om een goed beeld te krijgen wordt een zo groot mogelijke variatie aan trucks, type koelingen en inbouwsituaties beschouwd. Het onderzoek voeren we uit samen met vhp human performance.

Vanaf 3 april wordt op verschillende grote truckstops onderzoek gedaan. Voor meer informatie bezoek de website van het Sectorinstituut Transport en Logistiek.