beste paper CROW

Bijdrage over microplastics in poreus asfalt genomineerd voor ‘de beste paper CROW Infradag’

De slijtage van autobanden is een grote bron van microplastics die in ons leefmilieu terecht komen. Van de microplastics in oceanen kan bijna een derde gelinkt worden aan autobanden. Wat Nederland uniek maakt in dit wereldwijde milieuprobleem is dat de emissie van microplastics hier veel lager is dan in andere landen. De reden: ZOAB! Het poreuze asfalt werkt als buffer en zorgt dat het merendeel van deze deeltjes niet in de berm en het oppervlaktewater terecht komen.

Bert Peeters en Ronald van Loon schreven een paper over het onderzoek naar poreus asfalt als maatregel tegen de microplastics-emissie door bandenslijtage en hebben dit gepresenteerd tijdens de Infradag van CROW op 10 november, deze vond dit jaar plaats in het vernieuwde laboratorium van Boskalis aan de Waalhaven in Rotterdam.

Het paper over microplastics kon op waardering rekenen van de beoordelingscommissie van CROW en werd beloond met een nominatie voor het beste paper: “De paper verschaft echt unieke inzichten over de voordelen van ZOAB niet alleen op gebied van geluidreductie maar ook op andere facetten zoals het probleem van microplastics. Het verhaal is goed opgebouwd en onderbouwd. Echte gamechanger in denken over asfalt!

Om de infrasector in Nederland toekomstbestendig te maken, is aandacht voor een gezonde leefomgeving, onontkoombaar. Microplastics is daarbij een actueel onderwerp maar ook over de klassiekere milieuthema’s zoals wegverkeersgeluid praat M+P de markt graag bij. Jan Hooghwerff en Ronald van Loon waren aanwezig in Rotterdam om ook nog de twee andere papers te presenteren over de gevolgen van de nieuwe omgevingswet op de akoestische beoordeling van wegen.