infratech 2021

Infratech 2021: Gezond en duurzaam bouwen in de stad, het kan!

Op woensdag 13 januari geeft Theodoor Höngens om 13.15 u een lezing in het kennisprogramma van Infratech 2021.

Onderwerp is Gezond en duurzaam bouwen in de stad, het kan!
Naast de nut en noodzaak van het betrekken van geluid bij planvorming worden concrete ontwerpkeuzes aangereikt die met name een gezond woon- en leefklimaat bevorderen.

wo 13
januari
2021
Start: 13:15
Einde: 13:30