Testo 480

Is uw binnenklimaat gezond?

Het Nieuwe Werken (HNW) levert in de praktijk een drie keer hogere bezetting op. In combinatie met de grote hoeveelheid apparatuur in kantoren komt het binnenklimaat onder druk te staan en daarmee de gezondheid van de medewerkers. Er wordt veel gevergd van de klimaatinstallaties en het gebouw zelf. Dat dit niet altijd goed lukt, blijkt uit de vragen die werkgevers en werknemers ons stellen over het binnenklimaat en de arbeidsomstandigheden.

Goed binnenklimaat

Een binnenklimaat met bijvoorbeeld onvoldoende ventilatie, te hoge of te lage temperaturen of slechte akoestiek leidt tot klachten van gebruikers. Het kan leiden tot een hoger ziekteverzuim en geeft een verminderde arbeidsproductiviteit.

Binnenklimaat meten

M+P beschikt over meetsystemen om het binnenklimaat te meten. Dat kan langdurig of met een momentopname. Het getoonde meetsysteem laat zich daarvoor eenvoudig opstellen. Uit de metingen wordt de PPD (predicted percentage dissatisfied) of de PMV (predicted mean vote) afgeleid. Dit zijn ééngetalswaarden die het binnenklimaat waarderen. Hiervoor meet het systeem de luchttemperatuur, luchtsnelheid, stralingstemperatuur en luchtvochtigheid. Daarnaast is de meter ook uitgevoerd met een CO2 sensor die de binnenluchtkwaliteit meet. Daarmee kan de ventilatie-efficiëntie worden beoordeeld.

Meten volgens de norm​

Met het meetsysteem van Testo kunnen wij op eenvoudige wijze metingen uitvoeren conform ISO 7726 waarbij we het binnenklimaat kunnen kwalificeren met de PMV en de PPD waarden volgens ISO 7730. Ook de binnenluchtkwaliteit word met dit systeem gemonitord.

Beoordelen en advies

Met de metingen kunnen we voldoen aan de vraag van onze klanten om het binnenklimaat objectief te beoordelen en ze adviseren over verbeteringen.