Trailervergelijk

Internationaal vergelijk van geluidmeetsystemen voor wegmetingen

Op 16 en 17 mei 2017 vonden internationale Round Robin Testen plaats voor de SPB- en CPX-meetmethode. Wij hebben met twee van onze vier beschikbare SPB-systemen en twee van onze drie CPX-systemen deelgenomen.

Het is vrij gebruikelijk om complexe meetsystemen aan goede vergelijkingsmetingen te onderwerpen. Het is immers lastig om voor een dergelijk systeem op een andere manier vast te stellen of deze aan de nauwkeurigheids- en kwaliteitseisen voldoet. Een geluidniveaumeter of microfoon kan gekalibreerd worden waarna de kalibrerende instantie een certificaat uitgeeft. Voor een compleet meetsysteem is dat lastiger. Bovendien wordt bij een vergelijkende meting niet alleen de vergelijkbaarheid van het systeem gecontroleerd, maar ook de wijze waarop de operators het systeem gebruiken.

Bij het schrijven van een ISO-norm wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met eventuele factoren die invloed op de eindresultaten kunnen hebben. Om de mogelijke verschillen tussen de ontworpen meetsystemen in kaart te brengen worden (internationale) vergelijkingsmetingen georganiseerd. Aan een dergelijke Round Robin Test (RRT) mogen partijen vrijwillig deelnemen. Na deelname en goedkeuring van de resultaten krijgt de deelnemer een certificaat van deelname. Opdrachtgevers kunnen om een dergelijk certificaat vragen voordat ze opdracht verlenen aan een partij om een meting uit te laten voeren.

De plannen voor de RRT voor de SPB- en CPX-methode zijn opgesteld door CROW (opdrachtgever), Rijkswaterstaat, KIWA-KOAC, DGMR en M+P. De coördinatie voor de SPB-methode werd gedaan door DGMR, wij deden de coördinatie voor de CPX-methode. De partijen die zichzelf inschreven moesten voorafgaand aan de RRT documentatie en specificaties van hun systemen aanleveren zodat de kwaliteit van de gebruikte apparatuur gecontroleerd kon worden.

Op dinsdag 16 mei 2017 zijn gelijktijdig op een locatie aan de N348 bij Brummen door zes partijen met zeven verschillende systemen SPB-metingen uitgevoerd. Er werden passerende voertuigen geselecteerd die vervolgens door alle partijen gemeten werden. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld subjectieve voertuigselectie of meteo-verschillen een mogelijke invloed zouden kunnen hebben.

Aan de RRT voor de CPX-methode op 17 mei namen acht partijen deel met negen CPX-systemen. De metingen vonden (nagenoeg) gelijktijdig plaats op drie wegvakken op de N348 bij Brummen en de N314 bij Zutphen. Dit ook om de, mogelijke, invloed van meteo-verschillen zo klein mogelijk te maken. Aan de wegvakken hebben wij voorafgaand ook CPX-metingen uitgevoerd om de kwaliteit van de wegvakken te controleren.

Beide dagen zijn succesvol verlopen. Alle partijen krijgen enkele weken de tijd om de resultaten van hun metingen door te sturen zodat die door DGMR (SPB) en ons (CPX)  geanalyseerd en vergeleken kunnen worden. CROW zal uiteindelijk de resultaten beoordelen en de certificaten uitschrijven.

Achtergrondinformatie bij de meetmethoden: https://mp.nl/oplossing/meten-van-de-geluideigenschappen-van-wegdekken