3D-visualisatie van Sloterdijk

Sloterdijk: prettig wonen ondanks geluidsrijke omgeving (8/50)

De gemeente Amsterdam had al jaren plannen voor woningbouw op de kantorenlocatie Sloterdijk. Een grote uitdaging, want het gebied is omgeven door geluid – en dat kan een prettig leefklimaat in de weg staan. Senior adviseur Theodoor Höngens is vanaf 2003 betrokken bij dit project: ‘Op basis van onze onderzoeken wordt er nu volop gebouwd.’

Sloterdijk ligt heel centraal. Niet zo verwonderlijk dus, dat de gemeente Amsterdam er graag woningen wilde bouwen. Helemaal omdat er begin van deze eeuw weinig vraag was naar kantoorruimte. Maar voor wonen was het gebied niet geschikt: de rijkswegen A10, A5 en Haarlemmerweg, drukke verbindingswegen, het spoor en het industrieterrein zorgden voor veel geluid. Er gingen jaren overheen voor er een geschikt plan lag voor woningbouw en het transformeren van kantoren in woningen.

Spannend

‘Dat was wel even spannend’, herinnert Theodoor zich nog. ‘Doordat de nieuwbouw in de buurt van de industrie van de haven zou komen, waren we bang dat we daarmee de bedrijven in het harnas zouden jagen. Bedrijven die natuurlijk gewoon hun activiteiten willen blijven voortzetten of uitbreiden. Dankzij meerdere intensieve sessies die de gemeente organiseerde, hebben we ze kunnen geruststellen. In het bestemmingsplan regelden we alles zo dat de bedrijven niet hoefden in te leveren. En zo creëerden we een plan dat uiteindelijk geen weerstand had. Een heel leuk traject!’

Nieuwe ontwikkelingen

Destijds werd een deel van Sloterdijk buiten beschouwing gelaten in de woningbouwplannen. Op die specifieke plek zouden er anders bijvoorbeeld gebouwen met drie dove gevels moeten komen. ‘En dat is nog niet zo makkelijk’, benadrukt Theodoor. Maar recente ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt daar tóch woningen neer te zetten. ‘Een van de belangrijkste veranderingen is die aan de Haarlemmerweg, die aan de zuidkant van Sloterdijk loopt. Die was verzakt en moest worden opgehoogd. Toen hebben wij de gemeente geadviseerd bij de reconstructie een stil wegdek aan te leggen en tevens de maximumsnelheid te verlagen. Daarmee zou er in ieder geval vanaf één kant al aanzienlijk minder geluid zijn in het gebied.’

Een van de woningbouwprojecten die hierdoor ontwikkeld konden worden, is Floating Gardens: een opvallend gebouw met appartementen, een basisschool en kinderopvang. Vanaf de eerste schetsen adviseerde M+P de architect bij belangrijke keuzes, zoals de tweede gevel, de open kern en de ligging van de school. ‘En zo zijn er meer projecten waar M+P bij betrokken is’, vertelt Theodoor. ‘We werken natuurlijk veel samen met de gemeente, maar komen op die manier ook in het vizier van projectontwikkelaars en woningcorporaties.’

Kritische houding

Zo is M+P al jarenlang betrokken bij Sloterdijk, en dankzij een raamcontract blijft dat de komende jaren doorgaan. Onder meer door akoestische onderzoeken helpt M+P de ontwikkeling tot woon-/werkgebied mogelijk te maken. ‘Daarnaast zijn we ook actief aan de praktische kant, het ontwerp van gebouwen’, zegt Theodoor. ‘Zo hebben we in het laatste bestemmingsplan geadviseerd veel omsloten bouwblokken te maken. Dat wil zeggen: bouwblokken met een binnenterrein, zodat daar een stille gevel is. We stellen ons in ons advies altijd kritisch op. Want een ontwerp moet niet alleen mooi zijn en precies voldoen aan de regels, maar ook een prettig, gezond leefklimaat opleveren. Dat vinden wij het allerbelangrijkst.’