Scheepvaart

Scheepvaart: hoe belangrijk is de bijdrage aan luchtverontreiniging?

Hoe belangrijk is de scheepvaart voor de luchtverontreiniging in Nederland? Wat weten we van de emissie zelf en hoe goed zijn de rekenmodellen?

Meetcampagne binnenvaart

Behalve de zeescheepvaart en de luchtverontreiniging in en rond de (zee)havens kunnen ook binnenvaartschepen lokaal een relevante bron zijn. Afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken geweest om meer grip te krijgen op de emissie van binnenvaartschepen en op de verspreiding naar de omgeving. Wij hebben met ECN en DNV-GL in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en een bijdrage van Rijkswaterstaat in 2014 een uitgebreid onderzoek gedaan naar de verspreiding van de luchtverontreiniging van schepen. Daarvoor is een meetcampagne van vier maanden georganiseerd langs het Amsterdam-Rijnkanaal. ECN heeft zo nauwkeurig mogelijk de verspreiding in beeld gebracht. DNV-GL heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke verbeteringen in de rekenmodellen. RIVM en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaan het resultaat waarschijnlijk gebruiken voor een aanvulling van de rekenmethoden. TNO heeft een bijdrage geleverd door voor de gemeten schepen gedetailleerde scheepsemissies te schatten. Ook RIVM en Rijkswaterstaat waren intensief bij het project betrokken. Wij hebben de coördinatie van het project gedaan.